ME-forskning tildeler forskningsmidler i 2017

ME-Forskning er ME-foreningens innsamlingsaksjon til inntekt for medisinsk forskning på ME. Innsamlingsaksjonen er medlem av Innsamlingskontrollen. ME-Forskning er også ansvarlig for å vurdere hvilke prosjekter ME-foreningen skal støtte som søkere til Extra-stiftelsen om forskningsmidler. ME-Forskning har tidligere samlet inn 1,5 millioner kroner til den store multisenterstudien under ledelse av Haukeland universitetssykehus for behandling av ME med medisinen Rituximab. Det knytter seg stor spenning til resultatene som vil presenteres i 2018.

ME-Forskning tildeler nå i år forskningsmidler til to forskningsprosjekter; Ny klinisk vurdering og forskning på potensielle immunologiske faktorer og Repetert ergospirometri ved CFS/ME.

Prosjektet «CFS/ME: Ny klinisk vurdering og forskning på potensielle immunologiske faktorer» ledes av overlege, spesialist i revmatologi, Gro Østli Eilertsen, som også arbeider som førsteamanuensis ved Norges arktiske Universitet i Tromsø. Gros forskningsgruppe ved Norges arktiske universitet har lang erfaring i klinisk forskning og laboratorieforskning på Lupus-pasienter. Det er mange likhetstrekk mellom symptomene på ME og på den kroniske autoimmune sykdommen Lupus. Ved Lupus produserer immunsystemet autoantistoffer som angriper og skader kroppens egne celler og organer. Med utgangspunkt i eksisterende kunnskap om Lupus og likhetstrekk mellom Lupus og ME, er hypotesen ved dette prosjektet at immunsystemet er involvert ved ME. Biologisk materiale er innsamlet fra Lupus pasienter og lagret i en godkjent generell biobank. Dette materialet vil utnyttes for å forske på autoimmunitet ved ME ved at det sammenlignes med blodmaterialet fra 100 ME-pasienter, og 100 friske kontroller.. ME-Forskning støtter prosjektet med 120.000 kr for å dekke laboratoriekostnader. 60.000 kr vil overrekkes 12. mai. Den resterende summen satser vi på å samle inn i løpet av 2017, og overrekkes i Januar 2018.

Prosjektet «Repetert ergospirometri ved CFS/ME» er et doktorgradsprosjekt ved Katarina Lien. Hun har i forbindelse med sitt doktorgradsarbeid gjort svært spennende funn som skal publiseres. Det er samlet inn betydelige mengder materiale som ikke er ferdig analysert. Katarina vil støttes med 532.000 for å ferdigstille arbeidet med innsamlede data. 400 000 kr overrekkes 12. mai, mens de resterende 132 000 skal samles inn i løpet av året.

Donasjoner over kr. 500 kan trekkes fra på skatten.

Gro Østli Eilertsen, overlege, spesialist i revmatologi ved Norges arktiske universitet i Tromsø

Doktorgradstipendiat Katarina Lien, Oslo Universitetsykehus. Bildet er fra IACFS/ME-konferansen i Fort Lauderdale i oktober 2016

Merk at søknadsfristen for Exstrastiftelsen er 1. Juni. ME-Forskning oppfordrer forskere med ideer til forskningsprosjekter å ta kontakt for å fremme søknad gjennom ME-Forskning.

Ønsker du å støtte disse prosjektene?

ME-forskning har VIPPS-nummer 13911.

Man kan også sende SMS ME til 2380, og gi 100 kroner.

Donasjoner over 500 kroner kan trekkes fra på skatten.