I 2015/2016 gjennomførte Fylkeslegen i Rogaland, utdanningsavdelingen hos Fylkesmannen og Norges ME-forening – Rogaland Fylkeslag en kartlegging av ME-syke barn i Rogaland.  I sluttrapporten til kartleggingen var det viktigste forslaget til tiltak:

«Fylkeskommunen/kommunen må sørge for at skolen og lærere har nødvendig kompetanse om CFS/ME og om hvordan de kan tilrettelegge opplæringen for elevene.»

Dette er den direkte årsaken til at Rogaland Fylkeslag igangsatte prosjektet «Tilpasset undervisning for ME-syke, en god vei til sosial inkludering og bedret livskvalitet». Målet var å finne frem til gode løsninger for tilrettelegging  av undervisning. Her var det behov for en verktøykasse!

Fra idé til utførelse

Takket være en betydelig støtte fra Gjensidigestiftelsen etablerte vi en prosjektgruppe med kompetanse innen det helsefaglige området, pedagogikk samt PPT- og brukererfaring.  I løpet av 2018 og 2019 utviklet prosjektgruppen en kompetansepakke, eller «verktøykasse», bestående av forelesningssett, animasjonsfilmer og arbeidshefte.

Om verktøykassen:

Kurset består av et foredrag med gjennomgang av informasjonsmateriell som gir deg redskapene du trenger for å kunne forstå og imøtekomme ME-syke elevers behov.

Verktøykassen er aktuell for alle i skoleverket som er i kontakt med ME-syke elever, det være seg lærere, rådgivere, helsesykepleiere med mer.

Les mer på prosjektets egne nettsider, og meld deg på webinar med Elin Myklebust her.

Skolepakken

Vår målsetting har hele tiden vært at dette prosjektet skal bidra til en betydelig kompetanseøkning om ME i skolen til beste for de ME-syke og pårørende, og slik sett svare på Fylkeslegens konklusjon ovenfor.

Etter en kompetanseoverføring til alle fylkes-/regionlagene i Norges ME Forening våren 2019 har det blitt holdt kurs over hele landet. Gjennom dette kurset, som er gratis, får deltagerne en betydelig kompetanseheving og konkrete hjelpemidler innenfor tema som :

  • Beskrivelse av ME-sykdommen
  • Kognitive utfordringer for ME-syk ungdom og tilpasninger i skolen
  • Hvilke lover og regler som gjelder ved tilpasninger og spesialundervisning samt det å konkret utarbeide en opplæringsplan for ME-syke
  • Hvordan etablere god kommunikasjon mellom den syke og lærere/medelever og sikre tilhørighet i klassemiljøet

Gode tilbakemeldinger

Så langt har over 700 lærere, PPT-ansatte, helsesykepleiere og andre fagpersoner som jobber i eller mot skolen gjennomført dette kurset og har fått betydelig mer kunnskap om temaet.  Og vi har fått utallige positive tilbakemeldinger.

Etter at koronapandemien slo til våren 2020, har dette selvfølgelig påvirket gjennomføringen av disse kursene.  Derfor er det svært gledelig at Norges ME-forening besluttet å etablere en rådgiverstilling for dette Skoleprosjektet.

Sykepleier Elin Myklebust ble ansatt 1. oktober, og skal blant annet støtte fylkeslagene/regionlagene med å gjennomføre kurs fremover.  Dette vil kunne gjennomføres delvis ved fysiske kurs, men også i større grad benytte seg av online-løsninger.

ME og skole skolepakken tegning lyd

«Eg fikk i 2019 opplæring i «Verktøykassen» på eit PP-leiarnettverksmøte i Tysvær for PP-leiarar i Rogaland. I går var eg på ein skule og gjekk gjennom presentasjonane. Tilstades var skuleleiing, lærarar, ein fagarbeidar og to frå PPT. Presentasjonane fungerte godt, og me fekk gode refleksjonar undervegs. Nokre av animasjonane er svært aktuelle å visa for medelevar og foreldre på foreldremøte, slik at eleven kan bli forstått og møtt på ein ivaretakande måte. Om det kjem nye tilsette inn i klassen, er det også viktig at informasjonen vert gjeven kontinuerleg.»

Liv Ingunn Heie Medhaug, Leiar PPT Etne og Vindafjord

«Dere må ha sagt noe veldig bra, gutten blir møtt med forståelse og har hatt en så fin uke?»

Tilbakemeldingen fra en mor en uke etter skolestart

Elin Myklebust portrett

I den senere tiden har vi også merket at Rogalands fylkeslag sitt skoleprosjekt og «verktøykasse» kan ha sprengkraft også utover Norges grenser.  Vi har fått konkrete forespørsler fra både Danmark og Finland om å få tilgang til å bruke vårt skoleprosjekt og «verktøykasse». Det er spennende å se om dette frivillighetsprosjektet kan eksporteres og faktisk bidra til en bedring av sitasjonen for ME-syke elever også utenfor Norges grenser!

Se Myklebust fortelle om prosjektet

– ME er en av hovedårsakene til langtidsfravær. Kun ved enkle grep og kunnskap om ME, er det stort mulighet for at skoleforløpet for disse unge blir mye lettere, sier Elin Myklebust, prosjektmedarbeider i ME-foreningen.

Myklebust arbeider med å koordinere innsatsen fra ME-foreningens fylkeslag, slik at skoleprosjektet kan nå ut der det er behov. Under kunnskapskampanjen vil hun holde et webinar for å fortelle om kurset som tilbys.

– Det handler om hva lærere og andre ressurspersoner som jobber med ME-syke barn og unge bør vite, om tilrettelegging for denne gruppen. Hva er mest krevende for barn og unge i møtet med skolen? Det er sentrale spørsmål som utgjør en stor forskjell, sier Myklebust.

Myklebusts webinar finner sted 10. november. Meld deg på gratis her.