Click here to add your own text

Brosjyrer og flyere

ME-foreningen har utarbeidet flere brosjyrer og flyere om ME. Fra denne siden kan man laste ned pdf-filer av ME foreningens brosjyre og flyer. Du kan enten printe dem ut selv eller sende dem til andre elektronisk. trenger du papirkopier av brosjyrene kan du kontakte oss på post@ME-foreningen.no

Brosjyre – Vi tar ME på alvor

Brosjyren gir kortfattet men rikelig informasjon om ME, behandling, hvordan leve med sykdommen, og litt om forskning. Her finner man også kontaktinformasjon til ME-foreningen

ME og søvn

Søvnproblemer er et av de vanligste symptomene ved ME. Brosjyren forteller om vanlige symptomer og om tilnærminger til å bedre søvnkvalitet.

Flyer – Fakta om Myalgisk Encefalopati

Hefte om barn og unge og skolegang

Brosjyre om ME for ambulansepersonell

Brosjyren gir råd og nyttig informasjon til ambulansepersonell som skal transportere ME-syke.

Bilder av brosjyrene kommer