PEM – foredrag og webinarer

På denne siden er det samlet en rekke videoforedrag og webinarer som har PEM som tema.

Nye videoer vil bli lagt til etterhvert.

PEM – ergospirometri-testing og mestringsstrategier for å unngå PEM.

Med professor Betsy Keller PhD, Department of Exercise & Sport Sciences at Ithaca College in New York. Betsy Keller er en av forfatterene bak IOM-rapporten, og hun var en av pionerene bak to-dagers ergospirometri, som har blitt brukt for å påvise unormal energiproduksjon hos ME-syke.

Dette intervjuet ble tatt opp i forbindelse med ME-foreningens kunnskapskampanje om PEM i 2019.

Video for helsepersonell om PEM

Disse vieoene fra Bateman Horne senteret i USA er rettet mot helsepersonell, og gir en god og inngående beskrivelse av PEM.

For referanser og liste over hvem som har bidratt til videoen, se videoen på Youtube.

Foredrag og webinarer om PEM

Oppdatering  mai 2023 fra David Systrom om forskning på treningsintoleranse hos ME-syke. Videoen er et opptak fra Invest in ME konferansen.

Dr. David Systrom Discusses Mestinon Clinical Trial, Mitochondrial Dysfunction in ME/CFS, and More!

Oppdatering våren 2022 fra David Systrom om forskning på treningsintoleranse hos ME-syke. Han finner en rekke abnormaliteter, som preload failure, og at blodet som returnerer til hjertet innehodler for mye oksygen, som tyder på dårlig opptak i musklene.

Why Working out Doesn’t work. Answers from 20 years of cardiopulmonary exercise testing (CPET) in ME/CFS

Webinar med Staci Stevens, Todd Davenport og Mark VanNess fra Workwell Foundation. Workwell Foundation har urført to-dagers ergospirometritesting for ME-pasienter i en årrekke, og var pionerene bak denne typen testing for ME-syke.

I dette webinaret snakker de om både ergospirometri og kronortropisk inkompetanse – at pulsen hos ME-pasienter ikke øker i takt med belastning.

Workwell Foundation har en egen side med mange gode ressurser.

I dette foredraget beskriver Christopher Snell fra Pacific Fatigue labs metoden og resultatene fra sin banebrytende studie på to-dagers egrospirometri for ME-syke.

Foredraget er fra Stockholm i 2014.

Stacy Stevens fra Pacific Fatigue lab forklarer hvordan to-dagers ergospirometritestingen blir utført, og hvordan resultatene kan gi pasientene viktige mestringsverktøy.

Video fra 2014

Lucinda Bateman snakker om studien på genekspresjon i gener forbundet med smerte og fatigue i forbindelse med sub-maksimal ergospirometritest.

Dr. Betsy Keller – Exertion intolerance: What is the evidence telling us?

Foredrag fra amerikanske National Institutes of Health sin konferanse i april 2019.

Radioinnslag på EKKO om Katarina Liens to-dagers ergospirometristudie.

Episodebeskrivelse:

«ME-pasienter tåler ikke trene!» Det sier lege og forsker Katarina Lien. Nå publiserer hun helt nye funn som hun håper kan løse mysteriet ME.

Professor Betsy Keller PhD: Living with ME, Strategies to reduce PEM and improve function

Foredrag om PEM, og mestringsstrategier for å unngå PEM.

Tilleggsmateriale finnes på siden for fagdagen.

Dr. Mark Van Ness, «Expanding Physical Capability in ME/CFS» Part 1 (of 2)

Mark Van Ness  erogså tilknyttet Workwell foundation, der de har sett mye på hvordan man kan bruke aktivitetsmålere for å mestre ME. Dette er del en av to.