PEM – foredrag og webinarer

På denne siden er det samlet en rekke videoforedrag og webinarer som har PEM som tema.

Nye videoer vil bli lagt til etterhvert.

PEM – ergospirometri-testing og mestringsstrategier for å unngå PEM.

Med professor Betsy Keller PhD, Department of Exercise & Sport Sciences at Ithaca College in New York. Betsy Keller er en av forfatterene bak IOM-rapporten, og hun var en av pionerene bak to-dagers ergospirometri, som har blitt brukt for å påvise unormal energiproduksjon hos ME-syke.

Dette intervjuet ble tatt opp i forbindelse med ME-foreningens kunnskapskampanje om PEM i 2019.

Why Working out Doesn’t work. Answers from 20 years of cardiopulmonary exercise testing (CPET) in ME/CFS

Webinar med Staci Stevens, Todd Davenport og Mark VanNess fra Workwell Foundation. Workwell Foundation har urført to-dagers ergospirometritesting for ME-pasienter i en årrekke, og var pionerene bak denne typen testing for ME-syke.

I dette webinaret snakker de om både ergospirometri og kronortropisk inkompetanse – at pulsen hos ME-pasienter ikke øker i takt med belastning.

Workwell Foundation har en egen side med mange gode ressurser.

I dette foredraget beskriver Christopher Snell fra Pacific Fatigue labs metoden og resultatene fra sin banebrytende studie på to-dagers egrospirometri for ME-syke.

Foredraget er fra Stockholm i 2014.

Intervju med David M. Systrom, MD; Brigham And Women’s Hospital fra 2019. Han forteller om sin studie på treningsintoleranse.

Stacy Stevens fra Pacific Fatigue lab forklarer hvordan to-dagers ergospirometritestingen blir utført, og hvordan resultatene kan gi pasientene viktige mestringsverktøy.

Video fra 2014

Lucinda Bateman snakker om studien på genekspresjon i gener forbundet med smerte og fatigue i forbindelse med sub-maksimal ergospirometritest.

Dr. Betsy Keller – Exertion intolerance: What is the evidence telling us?

Foredrag fra amerikanske National Institutes of Health sin konferanse i april 2019.

Radioinnslag på EKKO om Katarina Liens to-dagers ergospirometristudie.

Episodebeskrivelse:

“ME-pasienter tåler ikke trene!” Det sier lege og forsker Katarina Lien. Nå publiserer hun helt nye funn som hun håper kan løse mysteriet ME.

Professor Betsy Keller PhD: Living with ME, Strategies to reduce PEM and improve function

Foredrag om PEM, og mestringsstrategier for å unngå PEM.

Tilleggsmateriale finnes på siden for fagdagen.