Oppslag i Dagsavisen om Nav og ME

Avisoppslag om Anne Kielland og Nav

Nav-undersøkelsen 2023

Har du ME, og har du vært i kontakt med Nav de tre siste årene? Da vi vi gjerne vite hvordan du opplevde møtet med Nav, og hva Nav kreve du måtte gjennomføre av behandling- Vi vil gjerne vite både om gode og dårlige opplevelser.

Undersøkelsen er anonym og begrenset til et svar pr. IP-adresse. Undersøkelsen vil være åpen til og med 15. mai.

Bakgrunn

Problemer i møtet med Nav

Mange ME-syke har i lang tid opplevd store problemer i møtet med Nav. ME og rusmiddelavhengighet er de eneste som har egne bestemmelser, med krav om skjerpede krav til utredning og behandling. ME-syke opplever bl.a. at Nav stiller krav om at de skal gjennomføre en rekke behandlinger, selv om det ikke foreligger dokumentasjon om at behandlingene kan bedre arbeidsevnen. Tvert i mot opplever mange at de blir sykere av rehabiliteringsopphold, treningsterapi og at kognitiv terapi i beste fall ikke har noen effekt. I 2014 svarte 42% av respondentene i ME-foreningens spørreundersøkelse om Nav at de hadde hatt en dårlig opplevelse. Ingen hadde kommet tilbake i jobb gjennom tiltak i Nav, og den nye ytelsen AAP var lite egnet for ME-syke. De var uenige i at aktivitetene de måtte gjennomføre gjord dem bedre. Har det endret seg siden da?

Graf erfaringer med Nav 2014

Endringer til det verre

ME-foreningen har arbeidet hardt for å få til endringer i Navs bestemmelser for ME. I 2019 endret Nav rundskrivet som gjaldt ME. Noe ble bedre, som at det skal tas hensyn til PEM, og at man ikke skal påføre den syke forverring. Samtidig ble kravene om behandling skjerpet. Endringene kom på tross av uttalelser fra både Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME, Nasjonalt fagnettverk for utmattelse og ME-foreningen, som alle var klare på at det ikke er noen dokumentert behandling for ME.

Forskning bekrefter det ME-foreningen sier

FAFO har gjennom prosjektet Tjenesten og MEg dokumentert ME-sykes opplevelse av Nav, og Anne Kielland har flere ganger uttalt seg i media om den behandlingen ME-syke møter. Flere politikere har kommet på banen, og i fjor høst vedtok Stortinget at regelverket måtte gjennomgås slik at ME-syke ikke ble forskjellsbehandlet.

Vi ønsker nå å vite mer om hvordan Nav har behandlet ME-syke de siste årene, og om Nav har endret praksis siden stortingsvedtaket.

Fortell oss om både om gode og dårlige erfaringer. En slik undersøkelse ikke kan dekke alle mulige scenarioer med noen få spørsmål, så du vil få god mulighet til å svare i fritekst om det er mer du vil vi bør vite.

Takk til alle som svarer!

På forhånd takk for at du bruker tid og krefter på å svare! Dine svar gir oss verdifull innsikt i hva som foregår, og vil hjelpe oss i arbeidet for bedre forhold for ME-syke i Norge.