Foredrag med Linda Tannenbaum til Norge 12. juni

Open Medicine Foundation (OMF) er en ledende forskningsorganisasjon som har som mål å finne den medisinske løsningen på ME og andre kroniske, komplekse sykdommer. Lederen for OMF, Linda Tannenbaum, forteller om forskningsprosjektene som pågår og svarer på spørsmål fra publikum.

Linda Tannenbaum skriver:

«Kjære venner.

For to år siden fikk vår vakre datter plutselig ME/CFS. Om morgenen gikk hun på skolen, helt frisk. Det som hendte i løpet av dagen forandret våre liv for alltid, og min mann, Don, og jeg startet vår reise for å finne en kur for denne forferderlig sykdommen.

I løpet av disse 10 årene har vi hatt den ære å møte mange som deler vår drøm om en verden uten ME/CFS.

Med dere i våre hjerter og i vår bevissthet, er vi stolte over å kunne lansere OMF’s End ME/CFS sin verdensturné 2017 for å alliere oss med andre foreldre, pasienter og pleiere. Vi vet at foreldre- og pasientbevegelsene er viktig for å få til endring, og vi ønsker å være deres partner.

I april 2017 vil begynne vår turné i USA og fortsette ut 2017″. I mai og juni har vi blitt invitert til å besøke våre venner i England, Irland, Nord-Irland, Isle of Man, Belgia, Sverige og Norge. Mange av disse møtene vil være med representanter for regjeringer og medisiner for å styrke deres kunnskap om ME/CFS.

Som en del av vår verdensturné, vil Dr. Ron Davis, Ashley Davis Haugen fra vår markedsavdeling og Racka Aiyar PhD, kommunikasjonsdirektør ved Stansdford Genome Technology Center, være sammen med meg på den internasjonale Invest in ME forskningskonferansen, 31. mai-2. juni. Der vil vi sette opp en utstilling slik at vi kan møte venner fra hele verden. Vi vil gi flere detaljer om vår deltakelse på konferansen snart.

Du er hjertelig velkommen til å være med å forme «End ME/CFS verdensturné 2017. Vi inviterer deg til å bli med på møtene i ditt område. Sjekk tidspunktene i vår turné-kalender.

Vi ser også fram til å besøke andre deler av USA i løpet av året. Hvis du har en aktiv gruppe i USA og kan samle en gruppe på 50+ pasienter, pasienter, pleiere og venner, så ta kontakt slik at vi kan undersøke muligheten for å kunne besøke ditt område.

Vi ser fram til å treffe dere personlig.

Hjertelig

Linda Tannenbaum«

Open medicine foundation har som mål å støtte forskning og spre informasjon om ME.

Open Medicine Foundation har samlet en imponerende rekke forskere til å være med i fagrådet og de støtter en rekke svært spennende forskningsprosjekter.

Linda Tannenbaum kommer til Oslo 12. juni, og skal holde et foredrag om hva OMF gjør og om de forskningsprosjektene OMF støtter. På arrangementet skal også Doktorgradsstipendiat Katarina Lien fortelle om forskning på ME ved bruk at ergospirometri. Katrina presenterte funnene sine på IACFS/ME-konferansen i USA i fjor høst, og fikk stor oppmerksomhet fra forskere fra mange land.

I videoen under gir Ron Davis en oppdatering om et av prosjektene som støttes av OMF.

Det er laget arrangement på Facebook for foredragene. Følg med på Facebookarrangementet for å få oppdateringer.

Påmelding til arrangementet skjer via Deltager.no. Klikk på bildet under for å komme direkte til påmelding.

Hvis du ønsker å laste ned flyeren for å dele den med andre, kan du gjøre det her.