Spørreundersøkelse: ME-sykes erfaringer med styrketrening

ME-foreningen har blitt invitert av professor Marius Fimland ved NTNU til å være med på et forskningsprosjekt. ME-foreningen, både Trøndelag fylkeslag og sentralt, er med helt fra starten av, og vil være med i å utvikle studiedesign. Prosjektet vil se på muligheten for å utvikle en trygg måte (som tar hensyn til PEM og hva den enkelte tåler) for å styrke og vedlikeholde musklene.  Det er sterkt fokus på de begrensninger PEM gir, og på de sykes trygghet gjennom hele prosjektet.

Tanken om svært forsiktig styrketrening er ikke ny, også Betsy Keller  – som er en ekspert på PEM – anbefaler (om mulig) å forsøke å styrke kjernemuskulatur og bevegelighet. Hun snakker imidlertid om individuell tilpassing, mikroøkter og gode hvilepauser mellom øktene.

Det første skrittet er å samle inn ME-sykes erfaringer gjennom en kort spørreundersøkelse. Denne spørreundersøkelsen vil være med på å informere studiedesign, og hvordan vi går videre med prosjektet. Trykk på knappen under for å komme til undersøkelsen.

Vi ønsker både å vite om du har forsøkt å trene/mosjonere/være fysisk aktiv,  hva slags aktiviteter du har forsøkt, og hva som skjedde da du prøvde. Vi ønsker selvsagt både positive og negative erfaringer. Det er også rikelige mulighet til å kommentere i fritekst.

Undersøkelsen er anonym, og er begrenset til et svar pr. enhet.

I videoen over kan du høre litt om bakgrunnen for prosjektet.

Tusen takk til alle som svarer!

Teksten i videoen:

Hei eg heter Marius Steiro Fimland Professor i bevegelsesvitenskap ved NTNU, og forsker ved Unicare Helsefort rehabiliteringssenter.

I samarbeid med ME-foreninga ønsker eg å forske på trygg styrketrening for personer med ME. ME-foreninga er med helt fra starten i utviklinga av prosjektet.

Vårt mål er å identifisere trygge metoder å trene styrke på for personer med ME, som kan gi bedre helse og livskvalitet, uten å gi PEM.

På Unicare Helsefort ser vi at individuelt tilpassa korte styrkeøkter fungerer godt for personer med ME. Men det er behov for forskning på dette området.

Som et første steg ønsker vi at personer med ME fyller ut en forundersøkelse om erfaringer med styrketrening. Både positive og negative.

Vi ønsker også at du som ikke har erfaring med styrketrening svarer. Undersøkelsen er anonym.

Tusen takk til deg som vil hjelpe oss med å løfte kunnskapen på dette området 🙂