«Trening» for å spare energi

Artikkelen har tidligere stått på trykk i ME-foreningens Nyhetsbrev i september 2015. Teksten er basert på notater fra Invest in ME konferansen 2015 og på Betsy Kellers digitale presentasjon. Redaksjonen vil gjerne takke Betsy Keller for samarbeidet.

Tekst: Anne Cathrine Wangberg Rodriguez
Illustrasjoner Betsy Keller

Siden 2003 har Betsy Keller testet ME-pasienters funksjon og kapasitet og studert den unormale responsen ME-syke har etter en to-dagers sykkeltest. I foredraget sitt på Invest in ME 2015 presenterte Keller retningslinjer for hvordan man kan unngå symptomoppblomstring i forbindelse med aktivitet. (PEM)

Ulike typer tilgjengelig energi:

Betsy Keller treningstips illustrasjon

1. Kortvarig anaerobisk energi

Dette er energien man bruker for å løpe ut av en brennende bygning eller løfte noe tungt. Dette energisystemet brukes opp veldig fort, i løpet av 15 sekunder, og det tar tre til fire ganger så lang tid å bygge opp igjen den energien som er brukt.

2. «Langvarig» anaerobisk energi

Dette energisystemet brukes ved aktivitet med moderat intensitet av litt lenger varighet, slik som løping, vektløfting og raske bevegelser.
Etter et minutts bruk faller energiproduksjonen drastisk.

Betsy Keller treningstips illustrasjon
Betsy Keller treningstips illustrasjon

3. Aerobisk energi

Dette er systemet som tilfører energi ved langvarig aktivitet, som for eksempel
joggeturer og treningsøkter av moderat intensitet. Det er også denne typen energi
som brukes når du går i butikken, skriver på PC-en – ja, alle dagligdagse aktivi–
teter. Normalt klarer dette energisystemet å møte etterspørselen uten problemer,
MEN IKKE VED ME. Det er når dette energisystemet stresses at aktivitetsutløst forverring oppstår.

Aktivitetsutløst sykdomsforverring

Betsy Keller snakket videre om den symptomforverringen som oppstår ved aktivitet utover tålegrensen. Hun poengterte viktigheten av å unngå at symptomforverring oppstår:

  • Begrens aktiviteter til et nivå som ikke gir forverring. Hvor dette nivået ligger
    avhenger av graden av sykdom
  • Legg merke til hvilken type aktivitet som lettest utløser symptomforverring – og vær nøye med aktivitetsavpasning
  • Ta faste hvilepauser, selv om du ikke føler at du trenger det. Legg deg ned og lukk øynene
  • Aksepter dine begrensninger
  • Sitt i stedet for å stå – ligg i stedet for å sitte
Betsy Keller treningstips illustrasjon

«Trening» som energisparer

Keller fortalte at trening i tradisjonell forstand ikke fungerer for ME-pasienter på
grunn av faren for symptomforverring. I stedet anbefalte hun at man «trener» på en slik måte at man bruker det anaerobiske energisystemet. Det gjøres ved å utføre korte øvelser på 20 sekunder og så hvile i ett minutt (eller mer) før man gjør en ny repetisjon.

«Treningen» bør fokusere på økt bevegelighet og bedre kjernestabilitet. Keller forklarte at med bedre bevegelighet og styrke, spesielt i kjernemuskulatur, bruker man mindre energi i hverdagen. Å strekke seg etter en boks på øverste hylle er mindre energikrevende for en kropp med en stabil kjernemuskulatur og god balanse. Dermed har resultatet av treningen blitt aktivitetsavpasning og
energisparing.

Advarsel: Vær forsiktig og følg nøye med på om det oppstår en forverring!
Gjør kun korte øvelser med lange pauser for å sikre at du bruker så lite som mulig
av det aerobe energisystemet, som jo ikke fungerer som det skal ved ME.

Besty Keller trenings-tip