Anne Marit Landsverk er årets ildsjel

ME-foreningen har gleden av å tildele Anne Marit Landsverk, styreleder i Telemark regionlag, utmerkelsen årets ildsjel i Norges ME-forening!

Landsverk har vært styreleder i Telemark regionlag siden 2016, daværende Telemark fylkeslag. Av sine regionlagsfeller blir hun beskrevet som positiv, kunnskapsrik og målrettet, med en egen evne til å fange opp muligheter og etablere gode kontakter for foreningens beste. Hun beskrives også som en viktig pådriver for prosjekter av alle typer – enten det innebærer å skrive handlingsplaner eller å fungere som motivator. Resultatet har blitt en rekke kurs, politisk påvirkning, samarbeid med offentlig instanser og likepersonsarbeid.

Landsverk har vært i front for regionlagets kontakt med sykehuset Telemark, har vært bidragsyter i kontakt med barnevern og NAV, og har også fungert som medieansvarlig og stilt opp både på TV og radio.

Vi gratulerer Anne Marit som mottaker av årets ildsjel!

Om prisen

Med prisen årets ildsjel ønsker foreningen å trekke frem en person som gjør en ekstra innsats for ME-saken. Det er fylkes- og regionlagene som har sendt inn nominasjonene.

Hele nominasjonen fra Telemark regionlag kan leses under.

Anne Marit Landsverk

Nominasjon årets ildsjel, Anne Marit Landsverk

Skrevet av ME-foreningens regionlag Telemark

Anne Marit begynte som nestleder i 2014 og har siden sørget for at ME syke og pårørende i Telemark har hatt en aktiv pasientforening å kontakte. Hun er utrolig positiv, kunnskapsrik og målrettet og har klart å samle til seg ulike typer av styremedlemmer og medlemmer som hver på sitt vis har fått lov å bidra inn i styret i Telemark. På den måten har styret rommet ulike personligheter som hver har fått bidratt innen sine interesser og kompetanseområder. Dette har bidratt til at Fylkeslaget har fått utrettet mye både innen politikk, kursvirksomhet og likepersonsarbeid.

Anne Marit har en egen evne til å fange opp muligheter og skaffe kontaktnett. Hun har for eksempel utviklet og stått for tett dialog og veldig godt samarbeid med dr. Hanne Thürmer på Notodden. I tillegg har hun videreutviklet samarbeid med LMS og andre instanser. Hun har stått i bresjen for å åpne dører for foreningen slik at vi kom i dialog med og kunne utarbeide kurs for NAV Telemark, og det samme i Skien kommune hvor foreningen har samarbeidet med kommuneoverlege og kommunepsykolog for å nevne noen. Dette resulterte i kurs i regi av Skien kommune 2 ganger fullsatt sal på ca 100stk.

Anne Marit har opparbeidet seg metoder for å komme frem med sitt budskap uten å skape konflikter hverken i møte med andre instanser eller i eget styre. Det er med hennes tålmodighet og gode kontakt med dr. Hanne Thürmer vi gikk i gang med planer om klinisk emnekurs i 2018. Anne Marit er utdannet sykepleier med barn som spesialitet og hadde mye av æren for hvordan vi gikk til verks i samarbeid med ME foreningen i Vestfold, og sykehuset i Vestfold blant annet ME-koordinator Elin Myklebust, for å gjennomføre denne mangeårige målsettingen. Da kommuneoverlegen i Skien først avslo samarbeid, måtte vi se etter andre innfallsvinkler, og vi gjorde hans ord om at det «neppe var behov for et eget kurs om ME» til skamme med å fylle Farris Bad to hele dager med blant annet representanter fra kompetansetjenesten på skolebenken begge dager.

Telemark fylkeslag og Sommerfelt

Anne Marit (t.v) med andre medlemmer og støttespillere fra Telemark regionlag og ME-foreningen.

Anne Marit brenner for likepersonsarbeid, men er selv syk og ser at hennes egen kapasitet ikke er tilstrekkelig til å holde møter i ulike deler av fylket. Hun har derfor stadig følere ute etter folk som kan tenkes å arrangere likepersonstreff og støtter og veileder andre som tar denne oppgaven enten de er i Skien, Bamble eller på Notodden. Hun har vært en viktig del av mestringskurset som LMS arrangerer hvor hun har bidratt flere av kveldene og på siste kveld anmodet om å melde seg inn i foreningen for å tydeliggjøre omfanget av sykdommen. Hun er tydelig beveget av den store mengde svært flotte, ofte unge mennesker som «karrer seg» på mestringskurs.

Etter å selv ha jobbet på sykehuset Telemark barneavdeling kjenner hun sykehuset fra innsiden og har flere ganger vært med pårørende på møter hvor det har vært vanskelig å få til god dialog med sykehuset. Hun har også bidratt inn mot barnevernet ved noen anledninger, og har i tillegg vært medieansvarlig og stilt opp både i Radio, Tv og aviser. Hun har også ved flere anledninger fulgt unge ME syke i møte med NAV, for å være en støtte spiller for den syke. Her har hun blant annet bidratt med å bremse NAV sitt krav om aktivitet, som den ME syke har vært for syk til å delta på. Hun har også vært på hjemmebesøk hos ME syke.

Anne Marit ser at skal ME syke og pårørende komme noen vei, så må vi synes og vi må stå sammen. Hun har derfor vært opptatt av at det er viktig at syke og pårørende melder seg inn i foreningen om de ønsker endring. Anne-Marit har også brent for å starte Yoga kurs i regi av foreningen i Telemark da det ikke finnes treningstilbud som er tilrettelagt for ME syke. Vi søkte om midler hos Telemark fylkeskommune og fikk til et samarbeid med Optimalhelse senter Skien – OSS – og startet opp kurs i januar 2020 og fikk til en del kvelder før Koronasituasjonen stengte oss ned. Dette vil vi fortsette med så fort pandemien roer seg.

Anne-Marit er målrettet i sitt arbeid for ME foreningen og en motivator for oss andre i styret. Hun er god på å dele sine erfaringer, får god kontakt med folk, støtter hjelper og sjekker ut muligheter for medlemmer. Hun klarer å få framdrift på de prosjektene vi ønsker å gjennomføre ved å lage klare målsettinger og arbeidsplaner. Hun er jo selv syk og hjernetåka kommer med arbeidspress. Dette løser hun ved å skrive notater, så hun ikke glemmer noe og klarer på den måten å holde tråden til prosjektet er vel gjennomført. Det mangler ikke på målsettinger for videre arbeid i Telemark f.eks. nye kurs for NAV, helsepersonell og fastleger. Anne-Marit har hatt tett dialog med dr. Hanne Thürmer for å prøve å få til et ambulant team i vårt distrikt. Hun vil nå hjelpe øvre Telemark å komme i gang med likepersonstreff ved å holde det første treffet selv med innslag/foredrag fra Hanne Thürmer. Hun vil også sørge for at vi fortsetter å ha kontakt med lokalpolitikere i Skien kommune.