Vi er 5000!

5000!

ME-foreningen fikk for få dager siden medlem nummer 5000.

Medlemstallene øker jevnt, og viser at foreningen har klar tillit blant de ME-syke i Norge. Foreningens budskap finner gjenklang blant dem som er rammet av ME, både pårørende og pasienter.

I 35 år har foreningen formidlet informasjon om ME, gitt støtte til de syke og arbeidet for å bedre ME-sykes forhold i Norge. Budskapet har vært klart:

  • Aksept for ME som en alvorlig, kronisk sykdom
  • Riktig diagnose og riktig hjelp og behandling
  • God forskning på de underliggende, fysiske virkemekanismene for sykdommen

Foreningen driver utstrakt likepersonvirksomhet, med fylkeslag i hele Norge, støttetelefon og modererte likepersonsgrupper på nett. ME-forneningens innsamlingsaksjon samler inn midler til biomedisinsk forskning, og deler ut midler hvert år på 12. mai, og bidrar til å bygge opp og vedlikeholde norske forskningsmiljøer. Foreningen er i jevnlig kontakt med politikere og helsevesen, og fremmer foreningens syn.

Ting tar tid, og det er en stor oppgave å snu synet på ME og bringe god og riktig informasjon dit den trengs. De økende medlemstallene vitner om at vi lykkes med å gjøre ME synlig, og at de syke støtter budskapet.

Tilliten fra de syke gjør at vi kan fortsette arbeidet. Takk til alle som viser oss støtte!

Olav Osland, generalsekretær

på vegne av ME-foreningens administrasjon

Er du ikke medlem ennå?

Da kan du melde deg inn her!

Alle medlemmer får foreningens Nyhetsbrev i posten

Informasjonsmøte i Molde

Åpent møte molde våren 2018

Møter med myndigheter og politikere er en viktig del av foreingens arbeid

Møte om pakkeforløp Olav Trude og statssekretær Anne Grethe Erlandsen