1 300 000 kroner til forskning på symptomlindring

Norges ME-forening utlyser forskningsmidler til randomiserte studier av symptomlindrende behandling for ME-pasienter for norske leger med relevant klinisk praksis.

Aktuelle tema for randomisert utprøving av symptomlindring.

ME-foreningen ønsker å få gjennomført randomisert utprøving av symptomlindring for ME-pasienter. Gjennom ulike brukerundersøkelser har ME-foreningen kartlagt at flest ME-pasienter ser det som mest nyttig å få hjelp med følgende tre problemer:

  • Søvnproblemer
  • Smertelindring
  • Mage- og fordøyelsesproblemer

Vi utlyser derfor forskningsmidler til klinikere som vil teste ut effekten av symptomlindrende medisiner for ett eller flere av disse problemene for pasienter med ME (etter Canada-diagnosekriterier eller tilsvarende).

Maksimal tildeling er kr 1,3 millioner. Utlysningen er åpen for ulike typer søknader. Det kan søkes om prosjektmidler for inntil 2 år. Det kan også søkes om støtte til pilotstudier og inntil 1 månedsverk for planlegging av studie og søknad til REK. Søknadene kan inkludere støtte til driftsutgifter. Vår forskningsstøtte kan kombineres med annen forskningsstøtte.

Alle søknader vil bli gjennomgått administrativt og deretter vurdert av ME-foreningens Medisinske Fagråd, evt. supplert med nødvendig tilleggskompetanse. Det vil være et krav at studien gjennomføres med tanke på publikasjon i et fagfellevurdert vitenskapelig tidsskrift.

Søknadene vil bli prioritert ut fra potensiell nytteeffekt for ME-pasienter i Norge. Det tas sikte på å dele ut forskningsmidler i 2019 på ME-foreningens årsdag 21. november med søknadsfrist 1. oktober 2019, og/eller i 2020 på ME-dagen 12. mai med søknadsfrist 1. april 2020.

ME-foreningen samler inn midler til biomedisinsk forskning på ME.

Midler deles ut hvert år 12. mai, på den internasjonale ME-dagen, og det vil tidvis være spesielle utlysninger, som denne.

Her kan du lese mer om hvordan du kan bidra.

Inntekten fra Facebookinnsamlinger til ME-foreningen går til forskningen.

ME-foreningens innsamlingsaksjon er medlem av innsamlingskontrollen.

Logoen til innsamlingskontrollen