UTLYSNING AV MIDLER TIL MEDISINSK FORSKNING PÅ ME – 2020

Forskere kan søke på midler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-Forskning.

ME-Forskning inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME.

Vi deler ut egne midler, og støtten fra ME-foreningen / ME-forskning er primært rettet mot randomisert utprøving av symptomlindrende behandling eller til forprosjekter som kan lede til støtte fra offentlige forskningsmidler. Denne støtten er åpen for alle typer medisinsk forskning på ME som potensielt kan føre til bedre behandling eller bedre diagnostisering. Basert på mange henvendelser fra pasienter angående gammaglobulin, oppfordrer vi spesielt om søknader på prosjekter som kan avdekke om behandling med gammaglobulin har noen signifikant klinisk effekt for ME-pasienter.

Frist for søknaden er 1.april og kan sendes til gensek@me-foreningen.no

bregne

ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-forskning, samler inn midler til forskning på ME.

Her kan du lese mer om innsamlingsaksjonen og om ulike måter du kan støtte opp om forskningen.