DIAGNOSEKRITERIER

ME-foreningen anbefaler bruk av de internasjonale konsensuskriteriene fra 2011, alternativt de kanadiske konsensus-kriteriene fra 2003 (Canada-kriteriene).

Helsedirektoratet, gjennom nasjonal veileder for CFS/ME, anbefaler bruk av Canada-kriteriene eller Fukuda-kriteriene, og Jasons pediatriske kriterier for barn.

Myalgisk encefalomyelitt: Internasjonale konsensuskriterier (International Consensus Criteria for M.E. – ICC)

Diagnosekriterier: Internasjonale konsensuskriterier for ME

Det finnes også en Internasjonal konsensusgrunnbok for helsepersonell i klinisk praksis.

Canada-kriteriene

Kliniske kriterier og forløperen til Internasjonale konsensuskriterier.

Canada-kriteriene kan lastes ned og leses på engelsk her.
Canada-kriteriene kan lastes ned og leses på norsk her.
– Oversettelsen til norsk er ved Norges ME-forening

Helsedirektoratet anbefaler bruk av Canada-kriteriene for voksne, og Jasons pediatriske kriterier fra 2006 (se under) for barn.

 A Pediatric Case Definition for Myalgic Encephalomyelitis and Chronic Fatigue Syndrome

«Barnedefinisjonen» av ME. For å stille diagnosen må følgende fem klassiske symptomkategorier ved ME/CFS forekomme: Anstrengelsesutløst sykdomsfølelse; ikke-gjenoppfriskende søvn eller forstyrrelse i søvnkvalitet eller mønster; myofasciale smerter, leddsmerter, buksmerter og/eller hodesmerter; to eller flere nevrokognitive manifestasjoner, og minst ett symptom fra to av følgende tre underkategorier: 1) autonome manifestasjoner, 2) nevroendokrine manifestasjoner og 3) immunologiske manifestasjoner.

Norsk oversettelse: Les mer her.
Forskningsartikkel original: Les mer her.

New Pediatric Case Definition Helps Pediatricians Diagnose Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Nye pediatriske kriterier letter diagnostikk av barn
Les mer her

Se også: Navneforvirring og kontrovers, problemstillinger og historikk

Diagnosekriterier

I videoen under diskuterer professor Leonard Jason utfordringer med de ulike kriteriene.

Hvorfor er diagnosekriterier viktige?

«Uten riktig diagnose – ingen riktig behandling».

ME mangler biomarkører som kan brukes til å stille diagnose. Samtidig finnes det også andre tilstander som kan gi utmattelse og symptomer som ligner på de som forekommer ved ME. Differensialdiagnoser kan være så forskjellige sykdommer som infeksjonssykdommer (Borrelia), autoimmune tilstander (autoimmun hypothyreose) eller mentale tilstander (depresjon). For at hver enkelt pasient skal  få riktig behandling, må vedkommende først få riktig diagnose.

Av samme grunn er det viktig å unngå at ME blir en «sekkediagnose» der pasienter blir plassert hvis man ikke klarer å finne en annen årsak til symptomene.

Det er svært viktig å skille mellom ME og kronisk utmattelse. ME er en kompleks nevrologisk lidelse som kjennetegnes ved anstrengelsesutløst symptomforeverring/sykdomsfølelse, noe som ikke opptrer ved andre utmatelsestilstander.

Les mer her om at forskning viser at det er en distinkt forskjell mellom Myalgic Encefalopati (ME), Chronic Fatigue Syndrom (CFS) og Chronic Fatigue (CF).

De forskjellige diagnosekriteriene

Som kjent har det i løpet av de siste 25 årene vært brukt en rekke forskjellige diagnosekriterier for å sette diagnosen ME. Under har vi listet opp noen av de viktigste kriteriene som har blitt brukt, med kommentarer.

  • 1988: Holmes-kriteriene (de første diagnosekriteriene for CFS)
  • 1991: Oxford-kriteriene (brukes svært lite fordi kriteriene ikke omfavner ME-pasienter, men pasienter med kronisk utmattelse)
  • 1993: London-kriteriene. London-kriteriene finnes i det samme dokumentet som omhandler Canada-kriteriene (se lenger ned)
  • 1994: Fukuda-kriteriene (mest brukt i forskningslitteraturen)
  • 2003: Canada-kriteriene (kliniske kriterier, brukes ofte sammen med Fukuda kriteriene i studier)
  • 2011: ICC-kriteriene (revidert versjon av Canada-kriteriene, anbefalt av Helsedirektoratet)

Prevalens ved bruk av de forskjellige diagnosekriteriene har variert noe i anslag. Men flere studier viser at Fukuda-kriteriene fra 1994 gir en prevalens på 0,2-0,4 %. Oxford gir høyere prevalens, men det finnes lite gode studier på hvor høyt.

De empiriske kriteriene fra CDC i USA har vist seg å gi en prevalens på 2,4 %, noe som altså er 10 ganger så høyt som Fukuda-kriteriene.

Canada-kriteriene og de Internasjonale konsensuskriteriene vil i all sannsynlighet gi en noe lavere prevalens enn Fukuda-kriteriene. (kilde Jørgen Jelstad)

Begrunnelser for at ME ikke hører hjemme i kategorien MU(P)S

Les mer her