Nordisk ME-konferanse i Srockholm 11 oktober, og Gøteborg 12 oktober.

Nordisk ME-konferanse: Den skjulte sykdommen

I flere år har svenske Riksförbundet för ME-patienter arrangert en årlig konferanse om ME. For første gang i år er Norges ME-forening og de andre nordiske ME-foreningene med som med-arrangører, og konferansen blir med det både større og bedre. Når fire pasientorganisasjoner samarbeider vokser både programmet og oppmerksomheten rundt sykdommen.

Konferansen består av en hel dag i Stockholm og en halv dag i Gøteborg. Konferansen vil også streames. Temaet er reaktivering av virus og koblinger til covid-19, i tillegg til etiske aspekter ved sykdommen sett fra et pasientperspektiv. I kjølvannet av pandemien har både interessen og aksepten for ulike postinfeksiøse tilstander økt. Det er 16. gang RME samler forskere fra ulike kontinenter for å spre kunnskap i nye kretser.

Vi har invitert kunnskapsrike og dyktige forskere. De kan bidra med oppdatert og forhåpentligvis klinisk anvendbar forskning, Vi tilbyr både inspirasjon og kunnskap, relevant for alle som arbeider med helsefag.

Konferansen gir helsepersonell, akademikere og alle som arbeider i kommunale tjenester en mulighet til å møtes og utveksle kunnskap og ideer med forskere og pasientrepresentanter. Sammen kan vi gjøre et løft for å bytte ut manglende kunnskap med vitenskap og fordommer med innsikt. Vi ser frem til nye framskritt, og kanskje et gjennombrudd?

Konferansen vil foregå på engelsk. Siste frist for påmelding er 5. oktober.

Du kan lese programmet for konferansen i Stockholm her.

Fysisk deltagelse i Stockholm koster SEK 895, studenter og medlemmer av de nordiske ME-foreningene SEK 50, så fremt det er plass.

Digital deltagelse i Stockholm koster SEK 495, studenter og medlemmer av de nordiske ME-foreningene – gratis.

Du kan lese programmet for konferansen i Gøteborg her.

Fysisk deltagelse i Gøteborg (halv dag) koster SEK 595, studenter og medlemmer av de nordiske ME-foreningene SEK 50, så fremt det er plass.

Forelesere:

 • Understanding infectious origin of ME/CFS
  PhD, Dr Bhupesh K. Prusty
 • SARS-CoV-2 induces differential reactivation of latent viruses in ME/CFS
  PhD, Dr Eirini Apostolou
 • Persistent infection and viral reactivation: a driver of common ME/CFS and Long Covid symptoms
  Dr Amy Proal
 • An ethics-based approach to management of ME/CFS and Long Covid
  Professor Diane O’Leary
 • Children with ME taken into custody
  Dr Nigel Speight
 • Patient experiences with public services and interventions in Norway
  PhD Anne Kielland