Svein Tindberg leser sin egen tekst: Til Frøydis
#Millionsmissing i Oslo 12. mai 2019

Til Frøydis

Midt på attenhundretallet startet den unge Dr Semmelweiss som lege på et sykehus i Wien. Dødeligheten ved de to barselavdelingene var stor, men det var også svært stor forskjell på de to avdelingene. Semmelweiss begynte å analysere likheter og forskjeller. Han fant raskt ut at på den ene avdelingen var det kun ansatt jordmødre, mens det på den andre avdelingen var ansatt leger og legestudenter. Den andre avdelingen hadde mye høyere dødstall enn den første. Semmelweiss forsto at dette var nøkkelen. Leger og studenter drev også med obduksjon. Det som tok livet av kvinnene var urenslighet. Da Dr Semmelweiss innførte faste rutiner med håndvask sank dødstallene til nærmest null. Likevel ble han motarbeidet av de etablerte legene. Dersom Semmelweiss hadde rett ville de jo selv være skyld i mange menneskers død.

Av og til kan en frisk tanke, en ny måte å se på være avgjørende.

Se meg

Se nytt

Se, se

Se meg slik jeg er

Ikke se hva du tror

Se klarere,

dypere,

sannere

Det er mørkt her jeg ligger,

morgen og kveld

Se meg, se meg likevel

Jeg er ikke sånn

Er ikke meg selv

Se

Se nytt

Se slik Dr Semmelweis så

Hvor mange kvinner måtte forgå,

De døde i barsel

før de andre legene ville se,

det opplagte?

Den vise Semmelweis viste vei

Vær Semmelweiss: Se meg.

Det er mørkt her jeg ligger,

morgen og kveld

Se meg, se meg likevel

Jeg er ikke sånn

Er ikke meg selv

Jeg vil rope

høyt

Så høyt at Høie hører

Men stemmen min er svak,

spak,

motløs, kraftløs,

Hjelp meg å utløse kraften som er der,

gjemt,

Ikke glemt

Lytt

Lytt til meg

Lytt nytt

Ikke bare lytt til det –

vedtatte

Lytt

og se

Hvorfor tror dere ikke på meg,

hvorfor tro?

Er jeg mindre troverdig enn han

på 52,

med smerter i brystet

Dere lytter på han –

ikke bare på hjertet, men og hva han sier

Hva tror dere egentlig jeg fortier?

Har vi valgt vår smerte?

Vi kjente den komme,

Kjente den øke

Er det ikke verd å undersøke?

Vi er gutter og jenter, menn og kvinner

Millionsmissing

Vi er de som forsvinner,

glemmes, forties, de som ingen kan se

Se slik

Dr Semmelweis lærte oss det

for

paralellen er trist og klar;

Engang skal historien vår fortelles,

vurderes,

bedømmes,

Vil du da være av de som berømmes?

Eller av de hvis dom må bli streng –

Husk at kvinnene døde i barselseng

Jeg ville så gjerne opp i dag

Det er ikke mulig

Jeg kan bare ikke

Døra er lukket, dyna er på, jeg ville så gjerne, men kan ikke gå

Kan ikke stå

Ikke i dag, men kanskje

ja, kanskje…

Sommeren kommer

Kanskje i høst, kanskje mot jul

Eller når det igjen blir vår

Da skal jeg ta på min vakreste kjole,

Som jeg skal hoppe

Som jeg skal jeg le

Som jeg skal synge og løpe i vei

Løpe i kløver og Timotei

Og plukke blomster – For glem meg ei

Da får du se meg – danse for deg….

Svein Tindberg

26.04.19

Stortinget Millionsmissing arrangement 2019 12 mai ME-dagen

Tusen takk til Svein Tindberg for tillatelse til å dele tekst og lyd!

Stortinget Millionsmissing arrangement 2019 12 mai