Kommunene har lagt seg på altfor ulikt nivå på timeantall i tildelingen av brukerstyrt personlig assistanse, sier ME-foreningen og ME-foreldrene i sitt høringssvar om BPA-ordningen.

Vi trenger en nasjonal veiledende norm som sikrer likhet i tilbud på tvers av geografiske skiller i tildeling av BPA. Dette er hovedbudskapet i høringssvaret fra ME-foreningen og ME-foreldrene til høringsnotatet  «Selvstyrt er velstyrt»  fra Helse- og omsorgsdepartementet. Notatet  består av forslag til endringer i BPA-ordningen.

Foreningene mener at det er riktig å ta utgangspunkt i individet når man legger opp en tjeneste med BPA. Likevel er det nødvendig med en felles veiledende norm for forsvarlig tjenesteyting i bunn. Der burde viktige momenter som alder og livssituasjon legges vekt. I høringssvaret står det:

«Det er selvsagt ikke mulig å lage en fullstendig liste over alle gjøremål, oppgaver og aktiviteter som er nødvendige i et menneskes liv, men det bør i hvert fall fremgå hvilke typer aktiviteter brukeren, hvis behov, har rett på hjelp med og i hvilket omfang/hvilket tjenestenivå som bør legges til grunn. Er det for eksempel greit å forutsette at gjester selv skal medbringe egen mat og selv dekke og rydde av bordet? Eller bør brukeren kunne invitere til ferdig mat og dekket bord og få hjelp av assistentene til å rydde etter at gjestene har gått? Bør brukeren få hjelp til å arrangere større ting som juleselskap? Hva med egen bursdagsfeiring? Eller egne barns bursdagsfeiring?»

Høringssvaret kan leses i sin helhet her:

Fra ME-foreningen og ME-foreldrene til Helsedepartementet om BPA_juni2022

Nå ligger det også ute på stortinget.no

Trude og Olav besøker statssekretær i Helsedepartementet

Generalsekretær Olav Osland og Assisterende generalsekretær Trude Schei på møte med statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet i juni.