ME-dagen Norge rundt

Her kan du se alt som skjer fra ME-foreningen på ME-dagen 12 mai, fra nord til sør, og øst til vest.

I Studio Bergen, scenen til Carte Blanche, danses stykket Karantena del 3 hele tre ganger 12. mai. Etterfulgt av foredrag om symptomtrykk og politiske appeller. Billettintektene  går uavkortet til ME-fondet, og forskning på ME.

I år markerer ME-foreningen den internasjonale ME-dagen på et uttall ulike måter. Noen markerer med ulike aksjoner, både digitale og fysiske. Andre markerer med alt fra store arrangementer til mindre kafétreff, så ME-syke og pårørende kan møtes for å markere dagen.

Nord:

I Finnmark blir det stands og kafétreff i både Alta, Hammerfest og Kirkenes. Nærmere informasjon vil kommer på fylkeslagets facebookside.

Nordland fylkeslag inviterer personer med ME og pårørende, til Kafétreff i Brønnøysund, 12 mai fra 12-14 på Kred i Storgata 61-63. På Meløy Bibliotek vil det bli lagt fram ME-bøker, og brosjyrer fra Norges ME-forening.

Sør:

Allerede tirsdag 9 mai er det likepersonstreff  med Telemark regionlag i Skien, på Peppes Pizza på Herkules kjøpesenter fra kl 13:00- 15:00. Foreningen sponser lunsj med 125 per person!

I Kristiansand har Vest-Agder regionlag temamøte torsdag 11 mai kl 1800-2030 i Kristiansand Rådhus, på møterom Else Marie Jakobsen.

Tom Nekstad, styremedlem i Rogaland regionlag skal snakke om forskning og den internasjonale ME-dagen. Etterpå blir det spørsmålsrunde, etterfulgt av sosialt samvær. Det vil bli enkel bevertning, og firmaet Mio BPA vil holde en presentasjon om BPA og rettigheter.

Aust-Agder regionlag har skrevet en kronikk til Agderposten, og den 12 mai skal representanter fra styret holde foredrag for NAV brukerråd i Arendal og Grimstad.

Rogaland regionlag arrangerer MillionsMissing-lunsj på Sola strandhotell i samarbeid med MillionsMissing Stavanger som fyller 5 år. Det vil bli et tettpakket program med både politiske appeller, foredrag, videohilsen og sosialt samvær.

Øst:

Oslo og Akershus regionlag har kontaktet stortingspolitikere som har vist et engasjement for ME-saken, og oppfordret dem til å vise ME-syke solidaritet på den måten de selv ønsker, 12 mai. Vi håper mange av dem rekker det, selv om det drar seg mot kommune- og fylkestingsvalg.

Østfold regionlag vil være tilgjengelige hele dagen 12 mai, i Frøyas gate 58. Da er det bare for medlemmene og stikke innom for en prat med styreleder Linda Andresen.

Buskerud regionlag inviterer til arrangementet «MEnnesket og mikroorganismene – øyner vi et lys i tunnelen?» fra 13:00 til 15:30 på Universitetet i Sør-Øst Norge, Campus Drammen.  Professor Tor Lea vil holde en presentasjon om betydningen til tarmhelse og tarmflora i ME.

Innlandet fylkeslag har kontaktet bibliotekene i fylket og gitt dem en liste med ME-bøker og brosjyrer om ME til å legge ut i biblioteket rundt 12 mai. Det blir også kafétreff på Egon i Lillehammer kl 13:00.

Vest:

11 mai blir det ME-treff på Straume, på Øygarden bibliotek, avd Straume på Sartor Storsenter fra kl. 12:00-14:00.

I Bergen blir det markering av 12 mai med visning av danseforestillingen Karantena del 3 av Kristine Nilsen Oma i lokalene til Carte Blanche, i Nøstegaten 119. Oma har ME, og det er også ME dansen handler om. Det blir danseframvisning kl 16:30, 17:30 og 18:30. Etter dansen blir det foredrag med barnelege og ME-spesialist Kristian Sommerfelt ca 19:30 om symptomtrykk, og så blir det politiske appeller fra lokalpolitikere fra partier fra hele det politiske spekteret fra ca 20:00.

13 mai blir det treff for ungdom og unge voksne, i Lyngheim Steinneset 34 i Os, fra kl. 14:00-16:00.

Digital kampanje fra ME-foreningen:

ME-foreningen sentralt har i år en informasjonskampanje på sosiale medier, som vi håper mange ønsker å bli med på. Den handler om vanlige symptomer ved ME. Emneknaggen vi bruker er #merennutmattelse, og alle poster på det sosiale mediumet de liker best. Bruk fantasien, eller bruk forslagene vi har lagt ut på hjemmesiden: