plakat om filmkveld, "movie & mingle"
halvfigur mann, sitter og prater

Søknadsfrist for ny AAP-periode er 1 mars 1 februar ble karensregelen for arbeidsavklaringspenger(AAP) opphevet. Hvis du er i en karensperiode nå, kan du søke om ny periode uavhengig av hvor […]