Administrasjonen

Olav Osland

generalsekretær

gensek@me-foreningen.no

Trude Schei

Assisterende generalsekretær

Trude.Schei@hotmail.com

Anne-Cathrine Wangberg Rodriguez

Organisasjonskonsulent

Medlemskap – medlem@me-foreningen.no

Andre henvendelser – post@me-foreningen.no

Siri Waaland

Regnskap

info@me-foreningen.no

Nayana Geetha Ravi

Helsefaglig rådgiver

raadgiver@me-foreningen.no

Styret

Sentralstyret etter landsmøtet 2020 består av:

Styreleder: Bjørn K Getz Wold

Nestleder: Eirik Randsborg

Styremedlemmer:

Line Ernestussen

Rune Hoddevik

Gro Mesna Andersen

Arild Angelsen

Linda Bringedal

Hege Guttormsen

Varamedlemmer:

Victoria Schei

Tariq Eide

Hege Wangen

Valgkomiteen består av:

Jan Nygård, Trøndelag

Åse-Marie Lønning, Rogaland

Anne Mathilde Dignæs, Buskerud

Eivind Bergem, Østfold

Monica Pedersen, Finnmark