Vitamin B12

Svært mange pasienter rapporterer at de har stor nytte av høye doser vitamin b12. Nedenfor er en gruppe artikler som belyser emnet.

Vitamin B12 til pasienter med myalgisk encefalopati (ME)

De amerikanske legene Charles W. Lapp1 (1,2) og Paul R. Cheney2 (3) har i 15 år behandlet ME-pasienter med vitamin B12-injeksjoner. Det er blant annet deres lange erfaring med denne type behandling, og det vitenskapelige grunnlaget for behandlingen, som presenteres i denne artikkelen. Basert på anekdoter om at en del ME-pasienter ble bedre etter å ha fått injeksjoner med vitamin B12, begynte disse legene å behandle pasientene med subkutane injeksjoner med cyanokobalamin. Omtrent samtidig med at Lapp og Cheney begynte med B12-injeksjoner, fant dr. Len O. Simpson koppformede røde blodceller hos ME-pasienter (4), og han beskrev hvordan endringer i de røde blodcellene gikk tilbake ved behandling med B12 (5). Det antas at omtrent 1/3 av ME-pasientene kan ha symptomer som skyldes B12-mangel, og at den viktigste årsaken til dette er svikt i transporten av B12 fra blodbanen gjennom celleveggen og inn i cellen. En enkel meningsmåling viste at 50-80% ble bedre av B12-injeksjoner (2).

Lenke til hele artikkelen

Bruk av vitamin B12 i behandlingen av kronisk utmattelsessyndrom* av dr. Charles W. Lapp

Hos disse pasientene skjedde det en bedring med problemer som nummenhet eller prikking i ekstremitetene, unormal gange, hukommelsestap, kraftløshet i lemmene, endringer i humør og personlighet, og til og med utmattelse, som til og med forsvant med B12-behandling. I tillegg beskrev dr. Les Simpson i samme periode hvordan endringer i de røde blodcellene hos personer med CFS gikk tilbake når de fikk høye doser vitamin B12 (4). Med dette i tankene begynte vi å behandle pasientene med cyanokobalamin (en type vitamin B12 som er lett tilgjengelig i Amerika) med doser fra 1 mg ukentlig til 5 mg tre ganger i uken, gitt intramuskulært** (ved injeksjoner i en muskel).

Lenke til hele artikkelen

Abstract for the AACFS Conference inWisconsin, USA, october 2004. High dosage B12 therapy in CFS using tablets. T. Wijlhuizen.
Institution:RotterdamFatigueCenter. TheNetherlands. www.vaakmoe.nl

Several renowned CFS specialists nowadays use high dosage vitamin B12  somewhere in their approach of the disease (Pall, Lapp, Cheney, De Meirleir). Some of them claim to have treated thousands of patients with high dosage vitamin B12. (Lapp/Cheney) Research into the role of vitamin B12 in CFS showed (functional or absolute) shortage of vitamin B12 in the central nervous system in CFS patients. (Evengard, Regland, Lindenbaum) Theories on  the supposed working principle of vitamin B12 in CFS range from stimulation of recovery by lowering homocysteine concentrations on the one hand (homocysteine (Herrmann ) being toxic for vessels and nervous tissue) to binding free radicals on the other hand or, finally, by a simple process of detoxification as B12 is rapidly excreted by the urine and is known to be capable of binding heavy metals like cyanide. (Beasley; Pall; Sauer) Theories on  the supposed working principle of vitamin B12 in CFS range from stimulation of recovery by lowering the vascular and neurotoxic homocystein and providing mono carbon groups for cell growth to binding  free oxygen radicals to simply detoxification because the B12 is rapidly extreted by the urine. (Williams et al)

Lenke til hele artikkelen

The rationale for using B12 in CFS

Den britiske legen Dr. Sarah Myhill har en interessant artikkel på sin hjemmeside.
Les mer her.

Vitamin B12/B9 – möjlig behandling vid mental trötthet

Artikkel fra den svenske Läkartidningen om behandling med en kombinasjon av B12 og B9.

Les hele artikkelen her.