Kunnskapskampanjen 2020 #MEkunnskap2020

Kunnskapskampanjen 2020 handler om barn og unge med ME. I løpet av november 2020 presenterer ME-foreningen en serie webinarer som tar opp ulike temaer som er aktuelle for alle som kommer i kontakt med barn og unge med ME.

  • Når bør foreldre mistenke at barnet har ME, og hvordan foregår utredning?
  • Hvordan kan pårørende støtte barna sine på best mulig måte?
  • Hvilke utfordringer møter barn og unge med ME i skolen, og hvordan kan man best tilrettelegge?
  • Hvilke rettigheter har man i skolen?
  • Hvordan tilrettelegger man for at barna har et best mulig sosialt liv, og hvordan balanserer man skole og det sosiale?
  • Hvordan er det å være ung med ME og være forelsket og ha kjæreste?

På denne siden vil du finne informasjon om programmet, og lenker til påmelding til de ulike webinarene.

Kampanjen knytter seg opp mot Verktøykassen for tilrettelagt undervisning for MEen pakke med nyttig informasjon for alle som skal undervise barn og unge med ME.

Del informasjon om kampanjen!

Kjenner du noen som kunne være interessert i å delta på webinarene? Vi setter stor pris på om du deler informasjon om kampanjen! Plakaten over kan lastes ned som en PDF-fil, som enten kan skrives ut eller sendes elektronisk.

Takk til alle som deler!

Last ned plakaten her.

Webinarene

17.11 kl. 14.00 ME-syke barn og sosialt liv

Webinar med Mette Schøyen, ME-foreningens kontaktperson for barn og unge.

Mette har stor kunnskap om barn og unge med ME, både fra egen familie og gjennom mangeårig arbeid for foreningen.

I dette webinaret snakker hun om hvordan man kan tilrettelegge for at barn og unge med ME kan ha et sosialt liv med jevnaldrende. Temaer som tas opp er:

  • Hvordan holde kontakten med venner?
  • Arenaer for soialt liv
  • Hvordan balansere skole og sosialt liv?

Lenke til påmelding til webinaret kommer 15.10

8.11. kl. 19 Pårørende til ME-syke barn

Webinar med professor Kristian Sommerfelt. Professor Sommerfelt er barnenevrolog og har arbeidet med barn og unge med ME i over 20 år.

I dette webinaret henvender han seg til de pårørende, og forteller om hva man skal gjøre om man mistenker ME, hvordan utredning foregår, og om hvordan pårørende kan støtte sine ME-syke barn på best mulig måte.

10.11 kl. 14 Skole, kognitive utfordringer og tilrettelegging

Webinar med sykepleier Elin Myklebust. Elin er tidligere ME-koordinator i Vestfold fylke, og arbeider nå for Norges ME-forening med å informere om skoleprosjektet Verktøykasse for tilrettelagt undervisning for barn og unge med ME, og webinaret tar utgangspunkt i dette prosjektet. I dette webinaret samtaler hun med psykologspesialist Ketil Jakobsen og hvilke utfordringer ME-syke barn har i en skolesituasjon.

Lenke til påmelding til webinaret kommer 15.10

12.11 kl. 14.00 Rettigheter i skolen for ME-syke barn

Ketil Jakobsen er psykologspesialist og har lang erfaring med ME-syke ungdommer gjennom arbeidet ved BUP i Orkdal. Ketil har også gjennomført et forskningsprosjekt om unge med ME i skolen. I dette webinaret samtaler han med Elin Myklebust om rettigheter for barn og unge med ME i skolen.

Webinaret tar utgangspunkt i skoleprosjektet, Verktøykasse for tilrettelagt undervisning.

Lenke til påmelding til webinaret kommer 15.10

24.11 kl. 14.00 Management of pediatric ME/CFS: insights from the Johns Hopkins clinic.

Peter Rowe er professor i pediatri ved Johns Hopkins University School of Medicine, der han arbeider med ME og beslektede sykdommer. Han var den første som beskrev en relasjon mellom ME og ortostatisk intoleranse, og en assosiasjon mellom ME og hypermobilitet. Han har skrevet en rekke forskningsartikler om ME, og har lang klinisk erfaring.

I dette webinaret vil han bl.a. snakke om sin erfaring med oppfølging av barn og unge med ME, og komme inn på områdene ortostatisk intoleranse og hypermobilitet.

Webinaret arrangeres som en erstatning for den fagdagen ME-foreningen pleier å arrangere i November. Foredraget er på engelsk

Lenke til påmelding kommer,