Søke midler til forskning

Via ME-foreningens innsamlingsaksjon kan du søke på midler direkte fra ME-foreningen, eller fra Stiftelsen Dam.

Les mer her.

Søknadsfrist for søknad på midler fra ME-fondet: 2021

Søknadsfrist for søknad å midler fra Stiftelsen Dam via ME-foreningen: 15.10.2021

Søknader sendes koordinator for ME-fondet, ME-foreningens generalsekretær Olav Osland.

epost: gensek@me-foreningen.no

mobil: 950 87 202

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning