Søke midler til forskning

Via ME-foreningens innsamlingsaksjon kan du søke på midler direkte fra ME-foreningen, eller fra Stiftelsen Dam. Les mer her.

Stiftelsen Dam gir midler til gjennomføring av prosjekter som kan komme ME-pasienter til gode. Du kan søke hos Dam-stiftelsen via ME-foreningen – les mer om det her.

Søknadsfrist for neste runde i ME-fondet: 2022.

Søknadsfrist for søknad på midler fra Stiftelsen Dam via ME-foreningen: 15.10.2021

Søknader sendes koordinator for ME-fondet, ME-foreningens generalsekretær Olav Osland.

epost: gensek@me-foreningen.no

mobil: 950 87 202

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning