Søke midler til forskning

Via ME-foreningens innsamlingsaksjon kan du søke på midler direkte fra ME-foreningen, eller fra Extra-stiftelsen.

Les mer her.

Søknadsfrist for søknad å midler fra ME-Forskning: 01.04.2018

Søknadsfrist for søknad å midler fra Extra-stiftelsen via ME-foreningen: 15.04.2018

Søknader sendes koordinator for ME-Forskning, ME-foreningens generalsekretær, Olav Osland.

epost: gensek@me-foreningen.no

mobil: 950 87 202

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning