Om ME-foreningens innsamlingsaksjon

Bakgrunn

Norges ME-forening etablerte denne innsamlingen slik at foreningen som pasientorganisasjon kan støtte opp om medisinsk forskning på sykdommen ME. Innsamlingsaksjonen er organisert som en underutvalg i ME-foreningen, og rapporterer til styret.

Innsamlede midler deles ut til forskningsprosjekter i Norge på ME-dagen, 12. mai.

Innsamlingsaksjonen søker legater, stiftelser, bedrifter og privatpersoner om midler.
Det har i tillegg vært flere private initiativ fra støttespillere som også har bidratt til innsamlingen.

Medisinsk forskning bidrar til sårt tiltrengt optimisme og håp for vår pasientgruppe.
Det er med stor glede vi følger med på både nasjonal og internasjonal forskning på ME. Svært mye spennende skjer for tiden og nye puslespillbiter legges stadig til som bidrar til økt forståelse for sykdomsmekanismene ved ME samt bringer oss nærmere medisinsk behandling.

Vi setter stor pris på alle bidrag, både store og små.
Ekstra glade blir vi for faste månedlige givere.

Biomedisinsk forskning

Innsamlingsaksjonen støtter biomedisinsk forskning på ME på klart definerte pasientgrupper.

Innsamlingsaksjonen prioriterer kliniske studier som ser på behandlinger som kan bedre de ME-sykes situasjon, enten ved å til by en mulig kur eller ved å gi symptomlindring.

Innsamlingsaksjonen støtter også grunnforskning på ME.

Logoen til innsamlingskontrollen
Logo for Me-Forskning