Støttetelefonen: 21 64 03 60

Støttetelefonen holder stengt i juli

Åpningstider (untatt helligdager):

Mandag 13-14, Bente

Mandag 19-20, Beate

Mandag 20-21, Marit

Onsdag 14-16, Elin

Torsdag 16-17, Anna

Fredag 13-15, Fanny

OBS: på grunn av stor pågang er det en begrensning på 20 minutter pr. samtale

Behovet for å snakke med noen som forstår hva det betyr å leve med ME er stort. Kanskje er behovet ekstra stort fordi man har en sykdom som mange opplever er lite forstått av venner, familie og i hjelpeapparatet.

Likepersonene som betjener ME-foreningens  støttetelefon har gjennomgått kvalifiseringskurs og har taushetsplikt. En likeperson er en som har egne erfaringer med det å leve med ME eller med å være pårørende

Våre likepersoner har ulik bakgrunn og kompetanse. Deres oppgave er ikke å være fagpersoner, men medmennesker.  De kan «kaste ball» med deg, gi erfaringsbaserte tips og råd og forsøke å peke deg i riktig retning. Ikke minst vil de lytte og ta deg på alvor.

Personlig kjemi betyr mye for å få til en god og givende samtale, og ofte foretrekker man å snakke med samme person en annen gang. Støttetelefonen vil derfor ha faste vakter slik at du kan ringe tilbake til din «favoritt», eller forsøke en annen person neste gang du kontakter støttetelefonen. Vær allikevel forberedt på at telefonvaktene enkelte ganger trenger å bytte vakter.

Rettighetstelefonen

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon driver Rettighetssenteret som er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Spørsmålene kan gjelde både velferdsrettigheter og diskriminering.

Telefonen betjenes av  jurister med erfaring innen velferdsrettens område og senteret har tillatelse til å drive rettshjelpsvirksomhet.

Rettighetstelefonen: 23 90 51 55

Åpningstider

Mandag 10.00 14.00
Tirsdag 10.00 14.00
Onsdag 10.00 14.00
Torsdag 10.00 14.00
Fredag Stengt