Rekreasjon, Rehabilitering og helsereiser

Flere norske kursteder tilbyr rehabiliteringsopphold for ME-pasienter. Det kan variere en del hvordan disse oppholdene er lagt opp, så det anbefales at man tar kontakt med det enkelte kursted for å finne ut om opplegge passer.

Som det er nevnt under «hva er ME», er det to ulike sykdomsforståelser i Norge. ME-foreningen støtter et biomedisinsk syn. Det eksisterer imidlertid også et psykososialt syn, der man mener at man kan trene seg frisk, i tillegg til at man skal endre tenkesett ved hjelp av kognitiv terapi. Dessverre ligger det psykososiale synet til grunn for behandlingsopplegget på flere norske rehabiliteringssteder. Vi anbefaler derfor at pasienter setter seg nøye inn i hva et rehabiliteringsopphold innebærer.

Selv om ME-pasienter ofte har problemer med temperaturreguleringen, føler mange at de fungerer bedre i varme enn i kulde. Hvis man har et energinivå som tilsier det, kan enkelte derfor ha nytte av opphold i varmere strøk i de kalde månedene. Slike opphold dekkes imidlertid ikke av norske myndigheter.