Medisinsk behandling i og utenfor Norge

Noen ME-pasienter rapporterer effekt av behandling med immunglobuliner eller LDN, men det finnes i dag ikke tilstrekkelig dokumentasjon for disse behandlingene.

Det finnes leger som tilbyr behandling til ME-pasienter ut over det som tilbys av norsk helevesen. Behandlingen går ut på å ta omfattende prøver, for så å behandle de problemer man måtte finne. Enkelte ME-pasienter har f.eks. fått påvist pågående infeksjoner, parasitter, sopp, tungmetaller osv. i kroppen. Dette kan være problemer som ikke ville plaget en frisk person, men som hos en ME-pasient kanskje bør behandles for at pasientens helsetilstand skal være så god som mulig. ME-foreningen har fått rapport om at noen pasienter har hatt god nytte av disse typene behandlinger, selv om slett ikke alle har fått like gode resultater. Noen har opplevd forverring. Behandlingen dekkes ikke av norske myndigheter, og er svært kostbar.