«Alternative» terapier

Etter hvilke symptomer er mest fremtredende, kan pasientene ha nytte av en rekke terapiformer som fremmer avslapning, bevarer mobilitet i muskler og ledd, og som lindrer smerte. Fysioterapi, akupunktur, aromaterapi og lignende kan bidra til velvære forutsatt at terapien tolereres av pasienten.

Det finnes imidlertid en rekke påståtte kurer og behandlinger for ME som har lite eller ingen virkning. Vi vil oppfordre til sunn skepsis, og til å huske at hvis noe er for godt til å være sant, så er det som regel det. Påstås det at en terapi er «vitenskapelig dokumentert», vil ME-foreningen oppfordre til at man ber om få se denne dokumentasjonen. Les avsnittet om hva vi mener med «vitenskapelig dokumentasjon» først.

hovedsiden om behandling skriver ME-foreningen: «Behandlingsmetoder som ikke er vitenskapelig dokumentert eller ikke tar tilstrekkelig hensyn til biologiske faktorer frarådes av ME-foreningen.»

LIGHTNING PROCESS

LP har blitt fremmet som behandling for ME, med mange historier om pasienter som har blitt «friske» etter korte kurs. ME-foreningen har også mottatt svært mange henvendelser fra pasienter som har blitt drastisk mye sykere av å følge de rådene de har fått på kursene.

Her kan man se pasientenes opplevelse av ulike behandlingstilbud. Fra ME-foreningens brukerundersøkelse, 2012.

I ME-foreningens nyhetsbrev for mars 2008 sto det en artikkel som belyser foreningens syn på LP.

Det er også bekymringsfullt at mange som har deltatt på LP-kurs uten å oppnå den forventede bedring, sliter med press og skyldfølelse fra omgivelsene fordi de ”ikke har vært flinke nok” eller ”ikke gjort treningen riktig” (se professor Findleys pilotstudie nedenfor). Det er flott at mange har fått hjelp og føler seg friske eller mye bedre, men LP er ikke for alle. Man skal være klar over at man ikke får noen garanti og at Lightning Process ikke er ufarlig.

Phil Parker og Lightning process har blit klaget inn for det Britiske forbrukerrådet, og har fått pålegg om å ikke knytte LP til konkrete sykdommer, grunnet mangel på dokumentasjon.

Her kan man finne lenker til flere artikler om forskning, og hva det er.