Nursing Standard – Crowhurst G (2005) Supporting people with severe myalgic encephalomyelitis.

This article aims to raise nurses’ awareness of myalgic encephalomyelitis (ME) also known as chronic fatigue syndrome (CFS). Key symptoms are presented along with possible service responses and treatment options. It emphasises that this condition is often misunderstood but that it can be serious and more research is needed to promote better understanding of the physical symptoms.

Nursing Standard – Crowhurst G (2005) Supporting people with severe myalgic encephalomyelitis (PDF-dokument).

Lege Sissel Kreyberg har laget en liste med 12 grunnregler ved ME. ME-pasienter har varierende grad av sykdommen, og ikke alle pasienter har behov for samme grad av skjerming. Disse grunnreglene gjelder i første rekke for dem med moderat til alvorlig sykdomsgrad, men gir et godt bilde av hvilke hensyn man må ta til ME-pasienter.