Husbanken

Husbanken har flere  støtteordninger som kan være aktuelle for ME-syke.

Bostøtte

For deg med lav inntekt og høye boutgifter.

Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin.

Grunnlån

Til utbedring og bygging av miljøvennlige og tilgjengelige boliger.

Tilskudd eller lån til tilpasning av bolig