HELFO

Frikort

Egenandeltakst 1 frikort

Gjelder egenandel du betaler hos lege, sykehus, psykolog, medisiner på blå resept og pasientreiser.

Frikort blir sendt automatisk når beløpsgrensen er oppnådd.
PasientreiserReise til lege, kiropraktor, fysioterapeut, spesialist, sykehus dekkes/refunderes. Egenandel trekkes fra.
Ta vare på kvitteringer, og husk å få bekreftelse på oppmøte. Søkes om refusjon i ettertid.
NB! Blå resept: Lege kan forskrive på blå resept når en sykdom er gått inn i en langvarig fase og det er behov for langvarig behandling.

Egenandeltakst 2 frikort

Egenandel du betaler hos fysioterapi og rehabiliteringsopphold. NB. Fysioterapeut må ha driftsavtale med kommunen for å få refundert egenandel.
Ta vare på kvitteringer. Søknad om refusjon sendes til HELFO.

Tannbehandling

Sykdom kan gi rett til helt eller delvis dekning av tannlegeutgifter. For de med ME eller andre sykdommer er de mest aktuelle ordninger pkt 10 og pkt 14 i nedenforstående oversikt:

Tilstand 10: Hyposalivasjon(munntørrhet). Kan være pga sykdom eller medisinbruk. Prøve må tas som dokumentasjon.

Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig(over 1 år) sykdom(fysisk eller psykisk), eller ved varig nedsatt funksjonsevne. Har du hatt hjemmesykepleie i mer enn 3 måneder, uansett grunn, er dette dokumentasjon god nok for refusjon hos tannlegen.

Refusjon av legemidler

Folketrygden yter refusjon for utgifter til legemidler utenfor sykehus etter blåreseptordningen (blå resept) og bidragsordningen (hvit resept).

For hvit resept samles kvitteringer, og søknad om refusjon sendes til HELFO. Skjema kan lastes ned her.

Pasientreiser

Pasientreiser

Reise med rekvisisjon 

Er det helsemessige årsaker til at du ikke kan benytte deg av rutegående transport, kan du få rekvisisjon til annen transport av din lege.