Kognitiv terapi og gradert trening

I enkelte medisinske miljøer anser man ME/CFS som en psykiatrisk/psykososial lidelse, og anbefaler kognitiv adferdsterapi (CBT) og gradert (progressiv) treningsterapi (GET) som kurativ behandling for ME. Dokumentasjonen som underbygger dette synet er svak og av dårlig kvalitet. Amerikanske myndigheter nedgraderte i 2016 evidensgrunnlaget for kognitiv terapi som «dårlig».

Kognitiv terapi kan være et nyttig verktøy for å mestre alvorlig, kronisk sykdom, men det utgjør ikke en kurativ behandling for ME.

Når det gjelder gradert trening er  det flere brukerundersøkelser i Norge og storbritannia som viser at det er langt flere pasienter som rapporterer om forverring enn bedring.

Les mer om kognitiv terapi og gradert trening under seksjonen «for helsepersonell».