En ny studie fra Julia Newton og hennes gruppe  i Newcastle i Storbritannia har sett på blodgjennomstrømning i hjernen (som er assosiert med kognitive problemer hos ME-pasienter) og på musklenes evne til å regulere Ph-verdien i forbindelse med trening (noe som er assosiert med anstrengelsesutløst symptomforverring).

Studien viste at ME-pasientene både hadde dårligere blodgjennomstrømning i hjernen, og at tiden det tok musklene å normalisere Ph-verdien etter belastning var unormalt lang. Det var også en korrelasjon mellom resultatene for de to testene – de pasientene som hadde dårligst blodgjennomstrømning i hjernen var også de som trengte mest tid på å få normal Ph i musklene. Dette er den først studien som ser på en slik sammenheng.

Andre som har forsket på treningsintoleranse og anstrengelsesutløst symptomforverring er dr. Snell fra Pacific Fatigue lab, og dr Light. Dr. Snell holdt et foredrag i Stockholm i fjor, en video av foredraget kan sees her  Dr. Light så på genekspresjoner i forbindelse med trening hos både friske og ME-pasienter.