Oppføringer av Anne-Cath Rodriguez

BLI EN “DEMONSTRASJONSVIKAR”

Kjære friske pårørende, familiemedlemmer og venner: Det er ikke lenger en selvfølge at man får økonomisk bistand når langvarig eller kronisk sykdom rammer. Hjelp oss (og kanskje deg selv) ved å møte opp på demonstrasjon i Oslo eller Sandnes 22. mai. Vær en «demonstrasjonsvikar» for en som er for syk til å delta! Det hender […]

Utlysning av midler til medisinsk forskning

Forskere kan søke på midler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-Forskning, og på forskningsmidler fra Extrastiftelsen. ME-Forskning inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME. Vi deler ut egne midler, og forskere kan gjennom ME-foreningen søke på midler fra Extrastiftelsen. ME-foreningen/ME-forskning er åpne for alle typer medisinsk forskning på ME, men vil prioritere forskning som […]