Oppføringer av Anne-Cathrine Wangberg Rodriguez

BLI EN «DEMONSTRASJONSVIKAR»

Kjære friske pårørende, familiemedlemmer og venner: Det er ikke lenger en selvfølge at man får økonomisk bistand når langvarig eller kronisk sykdom rammer. Hjelp oss (og kanskje deg selv) ved å møte opp på demonstrasjon i Oslo eller Sandnes 22. mai. Vær en «demonstrasjonsvikar» for en som er for syk til å delta! Det hender […]

Utlysning av midler til medisinsk forskning

Forskere kan søke på midler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-Forskning, og på forskningsmidler fra Extrastiftelsen. ME-Forskning inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME. Vi deler ut egne midler, og forskere kan gjennom ME-foreningen søke på midler fra Extrastiftelsen. ME-foreningen/ME-forskning er åpne for alle typer medisinsk forskning på ME, men vil prioritere forskning som […]

,

Fagdag for helsepersonell i Bergen, 19. januar 2017

Hordaland fylkeslag inviterer til fagdag for helsepersonell, torsdag 19. jaunar 2017, i Bergen. Fagdagen avholdes med støtte fra Kavlifondet, Helse Vest og Sparebanken Vest. Program for dagen: Registrering og kaffe kl. 0815-0845 • 0900-0945 Introduksjon ved Pål Iden, ass. fagdirektør HelseVest. Hvordan utvikle kompetanse på ME i Helseregion Vest? Spesialisthelsetjenesten i regionen som premissleverandør til NAV, primærhelsetjenesten […]