ME-foreningen med innspill til ny opplæringslov

En ny opplæringslov er på høring, og ME-foreningen har sendt innspill om hvordan den nye loven kan gi en reell rett til utdanning for elever med ME.

Elever med ME kan ofte ikke komme på skolen, med alt det medfører av tapt undervisning og sosialt fellesskap. Med riktig tilrettelegging kan man likevel gi elevene noe av det de ellers ville gått glipp av. Innspillet fra ME-foreningen til ny opplæringslov, handler derfor om retten til denne tilretteleggingen.

Tiltak ME-foreningen trekker fram:

  • Kvalifiserte lærere til tilpasset undervisning
  • Fleksibilitet i gruppestørrelse
  • Digital undervisning
  • Hjemmeundervisning

En blanding av hjemmeundervisning og digital fjernundervisning kan for mange elever med ME være en løsning for å få med seg mest mulig undervisning. Forutsetningen er at dette tilbudet gis av en kvalifisert lærer.  Å ha mulighet til å delta fysisk på skolen i en mindre gruppe er viktig både for undervisning og for inkludering i fellesskapet på skolen.

I planlegging av tilrettelegging er det viktig at elevene og foreldrene får innflytelse over hvordan undervisningen skal utføres. Allerede i dag er det en paragraf i loven om at elevens og foreldrenes syn skal vektlegges når man utarbeider tilrettelagt undervisning. Den ønsker ME-foreningen at myndighetene følger opp, med for eksempel tilsyn fra statsforvalter, for at den skal få reell betydning.

Ønsker sanksjoner hvis ikke elevene får rettighetene oppfylt

De fleste former for tilrettelegginger er ressurskrevende. Derfor er det viktig å sørge for at loven ikke er mulig å omgå. I tillegg er det viktig at det får konsekvenser å bryte loven.

Det første kravet til ME-foreningen er derfor at samme forsvarlighetsprinsipp som ligger til grunn for opplæringsloven, som for lover som integreringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.

ME-foreningen ønsker at vedtak skal kunne prøve dem i domstolen uten at eleven må betale omkostninger for advokater eller sakkyndige. Straffen for å bryte den må også stå i forhold til de store konsekvensene det har for eleven å ikke få den tilretteleggingen de har krav på.

Høringssvaret ligger åpent på regjeringen.no

Skoleprosjektet til Rogaland fylkes- og regionslag finner du her. 

Medlemmer av Nordland fylkes og regionslag står med verktøykassa for skoler

De siste årene har ME-foreningen jobbet systematisk  med skoler og skolemyndigheter i hele landet for å lære dem om riktig tilrettelegging for elever med ME.