Vi tar imot søknader til prosjekter hos Dam-stiftelsen og ME-fondet

Har du et helserelatert prosjekt som kan komme ME-pasienter og/eller deres pårørende til gode? Er du forsker, som trenger midler til nye og spennende prosjekter?

En gang i halvåret bevilger ME-foreningen, gjennom innsamlingsaksjonen ME-fondet, midler til forskningsprosjekter. I vår, på den internasjonale ME-dagen 15. mai, ble det tildelt over 1 million kroner til kommende forskning.

Vi vil imidlertid minne om at det også er mulig å søke midler fra ME-fondet på høsten.

Fristen for å søke nå er 1. oktober. Når høstens søknader er behandlet, vil ME-foreningen offentliggjøre prosjektene som får støtte den 15. november.

Stiftelsen Dam

OBS!

I tillegg til midler fra ME-fondet, vil vi minne om at både forskere og andre kan søke på prosjektmidler fra Dam-stiftelsen.

Det aller meste av midlene som deles ut hos Dam-stiftelsen går til de to største programmene, Helse og Forskning. For førstnevnte er det ikke et krav om at prosjektet må være forskningbasert, men som stiftelsen selv skriver, går midlene til «tidsavgrensede helseprosjekter og -tiltak rettet mot målgrupper i Norge og som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse«. Dette er ideelt om du er aktiv i et av foreningens lokallag og sitter med en idé til et prosjekt til nytte for ME-syke, om du er syk eller pårørende og har kjent på et spesifikt behov du vil løse: Vi vil oppfordre til å gi en lyd.

For å søke om midler fra Stiftelsen Dam må man søke via en medlemsorganisasjon, og her kommer foreningen inn i bildet. Ta kontakt med oss via post@me-foreningen.no angående ditt prosjekt, så vil bidra på veien videre.

Fristen for søknader hos Dam Helse er 15. mars og 15. september, men før den tid må vi i ME-foreningen være godt involvert i prosessen og en prosjektskisse må ligge klart. Hele prosessen man må gjennom for å søke midler hos Dam-stiftelsen ligger forklart på våre nettsider. Ikke nøl med å ta kontakt dersom du har en god idé til et helsefremmende prosjekt for ME-pasienter!