Over 1 million kroner til fire biomedisinske ME-forskningsprosjekter i 2021

Forskning nytter. Midlene som kommer inn til ME-fondet bidrar til verdifulle forskningsfremskritt, og til å bygge opp forskningsmiljøer i Norge. Det er takket være alle dere, som har kommet med deres bidrag, at dette er mulig. Tusen takk!

I 2017 startet Norges Forskningsråd programmet BEHOV-ME, der ME-foreningen som bruker fikk være med å fastlegge prioriteringer. ME-fondet ønsker å følge opp de biomedisinske tradisjonene som ble etablert av dette programmet, og andre lignende forskningsprosjekter. Samtidig ønsker foreningen også å bidra med midler til nye, spennende prosjekter. Felles for alle er at de er lovende og potensielt viktige for vår forståelse av ME.

Som i fjor tildeler ME-fondet og ME-foreningen midler på den internasjonale ME-dagen, 12. mai. Søknadene er vurdert av ME-foreningens medisinske fagråd.

Vi tillater oss samtidig å minne om at du stadig kan donere til ME-fondet og forskning i fremtiden. Hvis du ønsker å støtte foreningens arbeid ellers, vurder gjerne å bli medlem hos oss – det er til stor hjelp.

Prosjektene som får støtte:

Ola Didrik Saugstad og Dag Gundersen Storla – 100.000 kroner til planlegging og forberedelser av studier på ME-pasienter ved det kommende behandlingstilbudet ved Røysumtunet.

Tildelingen gjelder midler til måleutstyr for kontinuerlig registrering av hjerteaksjon, kaloriforbruk, søvnvarighet og skrittelling (blant annet), og er en billig måte å kunne registrere nevnte parametere hos ME-pasienter som deltar i forskningsprosjekter.

Saugstad har tidligere omtalt ambisjonene om å gjennomføre forskningsprosjekter på Røysumtunet, og erfaringer herfra skal kunne tas i bruk og overføres til pasienter med alvorlig ME andre steder.

(Les mer om selve behandlingstilbudet på Røysumtunet her.)

Ola Didrik Saugstad har vært involvert i opprettelsen av et spesialtilbud for ME på Røysumtunet, og har fått midler til å drive forskning tilknyttet pasientene på det kommende tilbudet.

Linn Skjevling med flere, teamet bak “The comeback study” ved Universitetet i Nord-Norge – 330.000 kroner til bemanning, for å sikre videre gjennomføring og oppfølging av studien.

Denne studien fikk støtte gjennom BEHOV-ME, men dessverre med mindre enn nødvendig for full gjennomføring. De har etablert et internasjonalt samarbeid om videre analysearbeid med Quadram Institute i Norwich, et institutt som får støtte av vår søsterorganisasjon i Storbritannia, Invest in ME.

Comeback-studien er en pågående studie, som ME-foreningen omtalte i detalj på denne tiden i fjor. To av forskerne involvert i studien holdt i januar 2021 et webinar for ME-foreningens medlemmer om status da. Resultatene fra studien har vært av stor interesse for ME-foreningens medlemmer, og kan ha stor forskningsmessig verdi. Tidsplanen for studien har gått gjennom endringer som følge av koronapandemien, noe som har kostet tid og ressurser. Samtidig er det viktig å sikre at både gjennomføringen og oppfølgingen av pasientene som har deltatt, går etter planen. Gjennom midler til bemanning ønsker ME-foreningen å sikre at den praktiske gjennomføringen av studien kommer i mål.

(En mer inngående vurdering av prosjektet, utformet av ME-foreningens medisinske fagråd, finnes her).

Teamet bak “The comeback study” ved UNN. Fra venstre Marthe Rasmus (studiesykepleier), Linn Skjevling (stipendiat), Hege Marie Hanssen (stipendiat)  og Peter Holger Johnsen (forsker).

UiB-forskerne Øystein Fluge og Karl Johan Tronstad. (Foto: Kristin Risa)

Karl Johan Tronstad med flere, Universitetet i Bergen – 500.000 til analyse- og laboratorium-utgifter.

Teamet ved Haukeland har gjennomført flere studier med immunmodulerende behandling på ME, og holder høy vitenskapelig kvalitet. Midlene skal gå til videre undersøkelser av deltakerne fra CycloeME-studien, og nærmere bestemt se på protein-signaturen i blodet før behandling med cyclofosfamid og 18 måneder senere. Eventuelle forskjeller kan bidra til å se hvilke pasienter som kan respondere på behandlingen, på forhånd. På sikt kan man utvikle en mer personlig tilpasning av behandling for ME-pasienter. Dette er viktig forskning, og klart berettiget for ME-fondets støtte.

Marte K. Viken og Benedicte A Lie, Universitetet i Oslo – 200.000 til kostnader for genetiske studier på ME.

Denne støtten går ikke til et spesifikt prosjekt, men til et nytt område forskningsgruppen ved UiO nå fokuserer på: Genetiske aspekter ved spesielle deler av immunsystemet. Forskerne har tidligere avdekket assosiasjon mellom ME og bestemte proteiner i genene, og ønsker videre å studere genetisk assosiasjon hos ME-pasienter i motsetning til friske.

Tidligere prosjekter har holdt høy standard, og forskningsgruppen har tilgang på et rikt sett med DNA fra ME-pasienter. Det er gode forutsetninger for forskning fremover. ME-fondets bidrag kommer i tillegg til universitetets egen arbeidsinnsats, og gjør det også mulig å planlegge en videre søknad om offentlige forskningsmidler.

Benedicte Lie (Foto: Øystein Horgmo)

Marte Viken

Til slutt en hilsen fra noen av forskerne som har mottatt støtte: