Medlemskampanje høsten 2020: To måneder gratis ved innmelding i dag

Medlemsmassen i Norges ME-forening har økt betraktelig de siste fem årene. Det er gledelig, men vi ønsker å få med enda flere med på laget.

Derfor sparker vi i gang en ny medlemskampanje:

Alle som melder seg inn som hovedmedlemmer i Norges ME-forening etter 30/9, får nå årets medlemskap til å gjelde som betalt kontingent for kalenderåret etter.

Dette betyr i praksis at om du melder deg inn i ME-foreningen nå i høst, vil medlemskapet ditt gjelde for hele 2021, uten at du betaler ekstra for de gjenværende månedene i 2020.

I tillegg vil alle som har en inntekt under 3G (p.t. 304 503 brutto) nå kvalifisere til redusert kontingent. Kategorien heter «Lav sats» på innmeldingssiden.

Trykk på den rødrammede knappen til høyre for å komme til innmeldingssiden. Alternativt kan du gå inn på denne lenken.

Velkommen i foreningen!

Om ME-foreningen

Norges ME-forening er organisert i fylkes- og regionlag.

Som medlem får du

  • tilgang til medlemsmøter i ditt lokale fylkes-/regionlag
  • tilsendt vårt medlemsblad 2 ganger i året
  • tilgang til et nettverk av mennesker i samme situasjon som deg
  • en organisasjon som kjemper ME-kampen – sammen er vi sterke
  • tilgang på ny og oppdatert informasjon om og forskning på ME
  • en rekke medlemsfordeler