Medlemskampanje høsten 2020: To måneder gratis ved innmelding i dag

Medlemsmassen i Norges ME-forening har økt betraktelig de siste fem årene. Det er gledelig, men vi ønsker å få med enda flere med på laget.

Derfor sparker vi i gang en ny medlemskampanje:

Alle som melder seg inn som hovedmedlemmer i Norges ME-forening etter 30/9, får nå årets medlemskap til å gjelde som betalt kontingent for kalenderåret etter.

Dette betyr i praksis at om du melder deg inn i ME-foreningen nå i høst, vil medlemskapet ditt gjelde for hele 2021, uten at du betaler ekstra for de gjenværende månedene i 2020.

I tillegg vil alle som har en inntekt under 3G (p.t. 304 503 brutto) nå kvalifisere til redusert kontingent. Dersom du melder deg inn i dag, vil medlemskategorien hete “Minstepensjonist”, men denne vil snart endre navn til “Lav sats”.

Trykk på den rødrammede knappen til høyre for å komme til innmeldingssiden. Alternativt kan du gå inn på denne lenken.

Velkommen i foreningen!

Om ME-foreningen

Norges ME-forening er organisert i fylkes- og regionlag.

Som medlem får du

  • tilgang til medlemsmøter i ditt lokale fylkes-/regionlag
  • tilsendt vårt medlemsblad 2 ganger i året
  • tilgang til et nettverk av mennesker i samme situasjon som deg
  • en organisasjon som kjemper ME-kampen – sammen er vi sterke
  • tilgang på ny og oppdatert informasjon om og forskning på ME
  • en rekke medlemsfordeler