Gjestebloggen: Vi forsvarer vår rett til å eie vår sannhet og vår erfaring.

I dette innlegget på ME-foreningens gjesteblogg sier Eva Steira at vi ikke er i krig, men ME-syke forsvarer vår rett til å eie vår erfaring. Mest av alt ønsker de syke seg empati fra omverdenen.

«Vi står opp for å vise gjensidig respekt for hverandres unike opplevelse av en sykdom som stjeler våre liv.»

Kjære MEd-pasienter 

Slik jeg ser det, handler det ikke om at vi har gått til krig. Det handler om at vi står opp for grunnleggende menneskelige prinsipper. Det handler om at vi står opp mot umoralske handlinger for å unngå skade på kronisk syke mennesker.

De av oss som allerede er blitt utredet og fått innvilget uføretrygd, vi kan ikke trekke opp stigen etter oss å overlate de som kommer etter oss til ulvene. Vi kjemper for dem som kommer etter oss – og vi kjemper mot fordommer, forakt og fordømmelser. Vi må vise mot, visdom, kunnskap og medfølelse.

Vi er ikke i krig – vi forsvarer vår rett til å eie vår sannhet og vår erfaring. Vi står opp for å vise gjensidig respekt for hverandres unike opplevelse av en sykdom som stjeler våre liv. Vi står opp for hverandre og beskytter de som er de mest sårbare blant oss – og som utsettes for skadelig behandling! Vi beskytter disse med handlinger vi anser som nødvendige.

Vi står opp mot de som har en urokkelig tro på at jorden er flat, og som vil prøve å skyve oss over kanten. Vi står opp mot alle instanser som opptrer likegyldige og uvitende ovenfor denne gruppen. Vi står opp for vår sannhet – uansett hvilken motbør vi vil møte på. Og vi kan i det lengste håpe på at vi en dag vil bli møtt med empati, generøsitet og visdom. Til vi oppnår dette, så står vi opp for vår sak – vi kjemper, men vi er ikke i krig.

Vi prøver etter beste evne å plante visdommens frø. Fornuftens frø. Enn så lenge støtter vi oss på krykker av mot og snubler fremover med den lille handlekraften vi har. Nå tror jeg de aller fleste av oss trenger å trekke pusten og prøve å komme oss til hektene etter de siste ukers bedrøvelige hendelser. La oss håpe og be om at vi går roligere tider i møte, slik at vi kan bruke kreftene til å nyte den norske sommeren. Hjertelig takk til alle dere som står i front – dere er gull verdt! Og takk til alle og enhver som er med til å bidra på sin måte! I mine 33 år som ME-pasient har jeg lengtet etter å bli møtt med empati fra omgivelsene. Rene Brown gir en god forklaring på begrepet i vedlagte link i denne videoen.

Tekst: Eva Steira

Om gjestebloggen:

Meninger  som kommer fram i innlegg på ME-foreningens Gjesteblogg er forfatterens egne, og reflekterer ikke nødvendigvis ME-foreningens syn.

Har du et innlegg du mener kunne passe på Gjestebloggen? Send innlegg om hvordan det er å leve med ME (men ikke om behandlinger/terapier eller medisiner) til post @ ME-foreningen og merk det «gjesteblogg». Vi garanterer å lese alt, men ikke at alt blir tatt inn.