Vi ønsker å vite mer om ME-pasienters erfaringer med alternative terapier.

Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgstjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgstjenesten. (Lov om alternativ behandling)

Vi vil også gjerne vite om helsepersonell eller andre offentlige aktører har anbefalt alternative terapier til ME-syke.
Har du ikke forsøkt alternative terapier? Da vil vi gjerne vite det også, så svar likevel!
Denne undersøkelsen er anonym, og det er ikke mulig å spore svarene tilbake til respondenten.
Undersøkelsen er begrenset til ett svar for hver IP-adresse. Dette kan gjøre det vanskelig å gi flere besvarelser fra husstander med mer enn en ME-pasient, men hindrer samtidig at noen legger inn mange svar.
Svarene på spørreundersøkelsen vil bli brukt av ME-foreningen i arbeidet med å bedre tilbudet til ME-pasienter, og de vi også bli brukt i forbindelse med forarbeider til en reportasje om ME og alternative terapier.
Svarene vil bli brukt i ME-foreningens videre arbeid, og vil også bli delt med andre organisasjoner som har nytte av dem, eller som setter fokus på ME-sykes situasjon, som f.eks. media.
Bilde av forsiden til raporten til undersøkelsen "Barn og unge med ME og deres familier"

ME-foreningens rapporter

ME-foreningen har gjennomført en rekke spørreundersøkelser blant ME-syke i Norge.

Rapportene om levekår for barn og unge, de sykeste og ME-syke generelt,og om erfaring med Nav og rehabilitering er til stor nytte for foreningen i arbeidet med å skape bedre forhold for ME-syke i Norge. Vi vet at de blir lest.

Du kan lese mer om alle rapportene her.