Artikkel i Scientific Reports: HLA-gener og ME

For noen dager siden publiserte det prestisjetunge tidsskriftet Nature en studie om funn av en sammenheng mellom HLA-gener og ME.

Human Leukocyte Antigen alleles associated with Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

Men hva er HLA-gener og hvorfor er de interessante? Immunolog Elin Lunde forklarer.

Artikkel i Scientific Reports: HLA-gener og ME

For noen dager siden publiserte et tidskrift i Naturefamilen en studie om funn av en sammenheng mellom HLA-gener og ME.

HLA-genene er viktige fordi de er oppskiften på HLA-proteinene. Men hva er HLA-proteiner og hvorfor er de interessante? Immunolog Elin Lunde forklarer.

Hva er HLA-molekylet?

En av de aller viktigste (egentlig den viktigste) cellen i immunforsvaret er T-cellen. Den kan drepe uhumskheter selv, men den har og en særdeles viktig rolle i å hjelpe andre celler i immunsystemet.

For at en T-celle skal oppdage at den må på jobb må den aktiveres. Da kreves et protein som heter HLA.

Men så er det selvsagt litt komplisert.

Egentlig er HLA en gruppe proteiner som ligner på hverandre og som har samme oppgave. Vi arver seks fra far og seks fra mor, så alle har et lite utvalg.

Men i hele verden finnes det mange, mange, mange forskjellige HLA-molekyler. Så hver enkelt av oss har egentlig bare en liten brøkdel av hva som finnes på verdensbasis.

HLA og sykdom

Noen HLAmolekyler er gode med noen typer bakterier og virus, andre HLA er gode med andre. Det påvirker hvor effektive T-cellene blir på forskjellige infeksjoner. Og det er med på å skape forskjell fra person til person.

Det samme gjelder for autoimmune sykdommer, der kroppen reagerer på eget vev i stedet for patogener. Noen HLA er bedre på å skape leddgikt, andre er bedre på å skape diabetes.

Eller, for å si det med andre ord: noen HLA gir økt risiko for leddgikt, andre gir økt risiko for diabetes.

HLA og autoimmunitet

Når en type HLA er ekstra god på å skape f. eks. diabetes vil man se at om man undersøker alle diabetespasienter er det mange som har akkurat denne HLAen. Mange flere enn i normalbefolkningen.

Tilsvarende for leddgikt, men da er det andre HLA som er typiske.

Og sånn er det for autoimmune sykdommer generelt. En sykdom har en vanlig HLA-profil, en annen sykdom har en annen. Og de skiller seg fra friske.

(NB: på langt nær alle med en gitt sykdom har samme HLA, dette er bar en tendens.)

Hvorfor sjekke i ME pasienter?

Hvis man finner at ME-pasienter har en annerledes HLA-profil enn friske er det mye som tyder på at immunsystemet og T-cellene er sentrale, og at det godt kan være en autoimmun sykdom.

Men det kan og være noe annet. Men T-cellene er viktige.

Så når noen finner at våre HLA i snitt er litt annerledes enn de friske sitt HLA tyder det på at immunsystemet er viktig.

Vanskelig å forklare endring i HLA ut fra psykosomatikk i hvert fall. Vi arvet dem jo ved unnfangelsen.

Disclaimer

Jeg har ikke lest artikkelen, så dette er generell bakgrunn. Jeg er ikke sikker på hvor store forskjellene de ser hos oss er sammenlignet med andre autoimmune sykdommer.

Tekst: Elin Lunde

Studien som omtales her er en del av et forskningsprosjekt som fikk midler fra Forskningsrådets BehovME initiativ.

I videoen over forteller Benedicte Lie om prosjektet, og om HLA-gener og hvordan de er assosiert med autoimmune sykdommer.

Videoen over ble laget i forbindelse med 12.mai 2019. Her snakker flere norske forskere om sine prosjekter. En av forskerne er Asgeir Lande, som er hovedforfatteren av den nye artikkelen.