Eva Stormorken får ME-prisen

ME-prisen er en hederspris som tildeles personer som har gjort en stor innsats for å forbedre behandlingen av ME-pasienter i Norge. Årets prisvinner har gjennom en årrekke gjort nettopp det. Gjennom oversetting av diagnosekriterier, vitenskapelig artikler, utallige foredrag og artikler i helsefaglige og andre tidsskrifter, møter med politiker og helsefaglig personell, og gjennom utrettelig arbeid for ME-foreningen, har årets prisvinner sterkt bidratt til at ME har blott satt på kartet i Norge. 

Det er derfor en stor ære for oss å tildele ME-prisen til Eva Stormorken.

ME.foreningens styreleder, Bjørn Wold, Eva Stormorken og ME-foreningens generalsekretær, Olav Osland.

Eva har gjort en stor innsats for ME-foreningen og for alle de ME-syke i Norge. Det blir alt for mye å nevne alt her, så her er kun et lite utvalg:

Hun har representert foreningen i en rekke offentlige utvalg og komiteer, og deltatt i en rekke viktige møter med politikere og helsevesen. Hun har vært med å utforme en rekke høringsinnspill på vegne av ME-foreningen, bl.a. i forbindelse med utformingen av Nasjonal veileder for CFS/ME. Som ME-foreningens representant på en rekke internasjonale konferanser har hun skrevet oppsummeringer som fremdeles kan leses på ME-foreningens nettsider. Eva har også gitt viktig hjelp med bl.a. den store spørreundersøkelsen om Nav.

Det har vært svært viktig å ha gode oversettelser til norsk fra engelsk av artikler og veiledere. Eva har gjort en stor innsats ved bl.a. å oversette Canada-kriteriene til norsk, og ikke minst Carruthers BM & van de Sande MI (eds). «Myalgic Encephalomyelitis – Adults, Children and Adolescents. International Consensus Primer for medical practitioners, 2012, på norsk: Internasjonal konsensusgrunnbok for helsepersonell i klinisk praksis. Denne veilederen inneholder svært mye viktig informasjon, og den kan lastes ned gratis fra ME-foreningens nettside.

De siste årene har Eva skrevet to forskningsartikler om ME-pasienter som ble syke etter Giardia-epidemien i Bergen. Hun ser bl. a. på pasientenes opplevelse av å bli syk, og på hva som påvirket sykdomsforløpet positivt og negativt.

«Behov som ikke blir møtt kan resultere i unødvendig uførhet og høye sosiale og personlige kostnader. Økt kunnskap om påvirkende faktorer i ulike faser av sykdomsforløpet kan bidra til raskere og mer skreddersydde helse- og omsorgstjenester og mindre bruk av helsetjenesten. Skreddersydde tiltak som kan øke funksjonskapasitet, helse og arbeidsevne, eller evnen til å studere, kan redusere både samfunnskostnader og den økonomiske byrden for dem som er rammet.»

Vi gratulerer Eva med prisen, og ønsker lykke til med videre arbeid!

Bildet over er hentet fra Evas presentasjon fra CFS/ME forskningskonferansen i 2017.

Her viser hun hvilke faktorer som virker positivt og negativt inn på forløpet på ulike stadier i sykdomsforløpet.