Åpen Fagdag 26.11.2019

november 26 @ 15:00 – 19:00

  NOK100

Norges ME-forening inviterer forskere, helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte til en fagdag om ME.

Tid: kl. 15.00 – 18.00

Sted: Rikshospitalet, Store auditorium

Pris: 200 kr.

Pris for medlemmer av ME-foreningen: 100 kr.

PROGRAM

Velkommen

15.10 – 15.30

PEM fra pasientens perspektiv

v/ Kristina Vedel Nielsen, erfaringskonsulent og forfatter

 

15.30 – 15.45

NIH Research Program on ME/CFS

v/ Joseph J. Breen PhD, Immunoregulation Section Chief, National Institutes of Health

15.45 – 16.15

Funn med repetert ergospirometri ved CFS/ME

v/ Katarina Lien, lege og doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo

 

Pause – 25 minutter

16.40-17.25

Living with ME/CFS: Strategies to reduce PEM and improve function 

v/ Betsy Keller, PhD, professor, Exercise Science and Athletic Training, Ithaca College, New York

17.30 – 18.00

Paneldebatt og spørsmål fra salen
Debattleder: Jørgen Jelstad, journalist og forfatter

Joseph J. Breen og Betsy Keller presenterer på engelsk. Det vil bli anledning til å stille spørsmål på norsk, arrangørene sørger for oversettelse. Vi oppfordrer alle tilhørere til å stille spørsmål skriftlig under paneldebatten slik at ordstyreren kan sikre at flest mulig tema blir tatt opp og besvart. Lapper vil være tilgjengelige, men husk penn!

Ytterligere informasjon: post@me-foreningen.no