CFS/ME forskningskonferansen 2019

25-26 november arrangeres det forskningskonferanse for CFS/ME i Oslo. Konferansen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Nasjonal Kompetansetjeneste for CFS/ME og Norges Myalgisk Encefalopati forening.

Målgrupper

 • Norske og nordiske forskningsmiljøer som allerede er engasjert i CFS/ME forskning eller planlegger slik forskning.
 • Helsepersonell, pasientadvokater og studenter (i helsefag) med interesse for CFS/ME forskning

Program

 • Presentasjoner av Dr. Joseph J. Breen, National Institute of Health, USA: NIH Intramural Study on ME/CFS
  Dr. Carmen Sceibenbogen, Universitetet i Berlin, Tyskland: CFS – evidence for autoimmunity
  Dr. Jesus Castro-Marrero, Cornell University, USA: Update on treatments in ME/CFS: new perspectives and future directions
 • Presentasjoner og statusrapport fra de 4 BEHOVME finansierte studier:
  Dr. Benedicte Lie – UiO
  Dr. Karl Johan Tronstad – UiB
  Anne Kielland – FAFO
  Linn Skjevling – UNN
 • Presentasjon av gjennomførte studier / prosjektideer basert på innsendte abstracts
 • Konferansemiddag

Abstracts – tidsfrist for innsending 4. november

Abstracts skal følge formatet på skjemaet på Deltager.no, med følgende punkter: Tittel, forfatter(e), institusjon, bakgrunn, målsetting/forskningsspørsmål, diagnosekriterier / inklusjonskriterier som benyttes, metode/organisering, resultater, forventet nytteverdi/ betydning av studien.

Frist for påmelding og innmelding av abstracts er 4.11.2019.

Påmelding og innsending av abstracts skjer på Deltager.no innen 4.11.2019.

Priser

Sted