SE MEG, TRO MEG!

Denne uken vil Norges ME-forening sette fokus på ME rundt omkring i landet. Gjennom stands, konferanse, seminarer og artikler vil prøve å gi mer kunnskap om sykdommen til alle interesserte, men mest til de som trenger det mest, nemlig offentlige aktører. Derfor kaller vi kampanjen» MED KUNNSKAP OM ME»

Vi håper nemlig at desto mer kunnskap og kompetanse både legmann og offentlige personer får, desto bedre vil ME-pasienter bli møtt i samfunnet. ME er en unik sykdom, kjennetegnet av anstrengelsesutløst forverring, som fastslått i store, offentlige amerikanske rapporter. Samme rapporter slår fast at det bør brukes smale diagnosekriterier, eldre forskning på videre kriterier sier ikke nødvendigvis noe om ME-syke. Det må skilles mellom ulike typer utmattelse for å få god forskning og pålitelige resultater.

Så:

Det er ikke mangel på motivasjon eller at det «sitter i hodet» for at ME-syke ikke kan jobbe eller komme til en hyggelig fødselsdagsmarkering fordi

  • ME pasienter skriker etter et normalt liv
  • ME-pasienter vil gjerne gå på fest
  • ME-pasienter vil så gjerne trene eller gå en tur i marken
  • ME-pasienter vil gjerne gå på skolemøter
  • ME-pasienter vil så gjerne feire 17.mai og ha en normal julefeiring
  • 0sv,osv,osv

Men det kan de ikke da det ikke produseres nok energi i kroppen til gjøre mange av disse vanlige aktivitetene. Fysikken reduserer livskvaliteten deres.

Det er dette som er så vanskelig å forklare når de møter en sykepleier, fysioterapeut, NAV behandler, etc. Men det minste de spør om er:

TRO MEG

SE MEG

GI MEG RESPEKT OG VERDIGHET

Kan du gi dem dette neste gang du møter en ME-pasient hvor enn du møter dem enten på et legekontor, NAV kontor eller i butikken? Synes du ikke de fortjener det?

Olav Osland

Norges ME-forening

Alle artikler, videoer og bilder vil bli samlet på en egen side, slik at man ikke skal gå glipp av noe.

Fra og med mandag morgen vil det ligge et banner på ME-foreningen.info, forsiden på ME-foreningens nettside. Klikk på det, og dere vil komme til en samleside for kampanjen.

ME-foreningens generalsekretær, Olav Osland

Vil du markere kampanjeuken på din egen Facebookside? Da kan du bruke dette bildet som forsidebilde.