Tjenesten og MEg – et forskningsprosjekt om ME

Tjenesten og MEg er et samarbeidsprosjekt mellom Fafo og SINTEF, og ett av fire forskningsprosjekter som fikk midler fra Behov-ME, forskningsrådets initiativ om brukeridentifisert forskning på ME.

Prosjektet er en oppfølger til SINTEFS rapport «Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge«. Rapporten fra 2011 fant blant annet manglende kunnskap i alle ledd i helsevesenet, og var en av årsakene til at det ble opprettet en nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Tjenesten og MEg skal forsøke å anslå antall pasienter med ME i Norge i dag, se om de kan finne noen fellesnevner for pasientene, og forskerne skal se på de ME-sykes opplevelses av tjenestetilbudet. I skrivende stund venter de på godkjenning fra regional etisk kommite, men planleggingen er godt i gang.

I videoen over forteller seniorforsker Thomas Halvorsen fra SINTEF og forsker Anne Kielland fra Fafo om prosjektet.

Vil du vite mer?

Tjenesten og MEg har en egen Facebookside for prosjektet, hvor mankan finne informasjon om prosjektet, bla. a. om rekruttering til studien.

I fjor høst arrangerte Fafo et åpent møte der pasientene kunne fortelle hvilke problemstillinger de ønsket å få belyst. Møtet ble filmet, og videoen kan sees under.

Behov-ME-studiene

Behov-ME ga midler til fire studier. I videoen under forteller bl.a Asgeir lande og karl Johan Tronstad om to av de andre prosjektene. Her forteller også Katarina Lien om sitt doktorgradsprosjekt.