Utlysning av midler til medisinsk forskning på ME – 2022

Utlysning av midler til medisinsk forskning på ME – 2022

Forskere kan søke på midler fra ME-fondet innen 1. april og 1. oktober 2022.

Vi inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME enten direkte fra oss, og/eller gjennom oss søke på midler fra Stiftelsen Dam.

Støtten fra ME-fondet er primært rettet mot:

  1. Utprøving av behandling for å redusere sykdom, redusere symptomer eller bedre diagnostisering
  2. Forprosjekter som kan lede til støtte fra offentlige forskningsmidler.
  3. Metodeutvikling og grunnforskning som potensielt kan føre til bedre behandling eller bedre diagnostisering for ME-pasienter.
  4. Hospitering i 2-4 måneder i utenlandske forskningsmiljøer for norske ME-forskere eller -stipendiater.

Den faglige vurderingen av søknader vil gjøres av vårt medisinske fagråd. Tildeling av egne midler vil skje på ME-dagen 12. mai eller på fagdagen i november.

Søknader til Stiftelsen Dam via Norges ME-forening må være oss i hende en måned før fristene hos Dam.

Stiftelsen Dam har egne utlysninger for hver enkelt søknadsordning. Mer informasjon om disse utlysningene finner du her:

https://dam.no/utlysninger/

Søknadsfrist for søknad på midler fra ME-fondet: 1. april 2022

Søknadsfrist for søknad på midler fra Stiftelsen Dam via ME-foreningen:

Forskning 15. januar 2022, Helse Vår 15. februar 2022, Helse Høst 15. august 2022, dvs en måned før DAM-stiftelsens egne frister.

Søknader sendes leder for Fondet for ME-forskning eller ME-foreningen ved  generalsekretær Olav Osland gensek@me-foreningen.no

Mer informasjon om disse utlysningene finner du her.

Søknadsfrist for søknad på midler fra ME-fondet: 01.04.2022

Søknadsfrist for søknad på midler fra Stiftelsen Dam via ME-foreningen: Forskning 15.01.2022, Helse Vår 15.02.2022, Helse Høst 15.08.2022

Søknader sendes koordinator for ME-fondet, ME-foreningens generalsekretær Olav Osland.

epost: gensek@me-foreningen.no

mobil: 950 87 202

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.