Utlysning av midler til medisinsk forskning på ME – 2021

Forskere kan søke på midler fra ME-foreningens innsamlingsaksjon, ME-fondet innen 1. april og 1. oktober 2021.

ME-fondet inviterer forskere til å søke om midler til forskning på ME. Vi deler ut egne midler, og forskere kan gjennom ME-foreningen også søke på midler fra stiftelsen Dam.

Støtten fra ME-foreningen / ME-fondet er primært rettet mot randomisert utprøving av symptomlindrende behandling eller til forprosjekter som kan lede til støtte fra offentlige forskningsmidler. Denne støtten er åpen for alle typer medisinsk forskning på ME som potensielt kan føre til bedre behandling eller bedre diagnostisering. ME-fondet støtter også hospitering i 2-4 måneder i utenlandske forskningsmiljøer for norske ME-forskere eller -stipendiater.

Den faglige vurderingen av søknader vil gjøres av vårt medisinske fagråd. Tildeling av egne midler vil skje på ME-dagen 12. mai.

Søknader til Stiftelsen Dam via Norges ME-forening er 15.oktober, og vi vil ha en egen utlysning til høsten.

Stiftelsen Dam har satt ned utlysninger for hver enkelt søknadsordning. Mer informasjon om disse utlysningene finner du her.

Søknadsfrist for søknad på midler fra ME-fondet: 01.04.2021

Søknadsfrist for søknad på midler fra Stiftelsen Dam via ME-foreningen: 15.10.2021

Søknader sendes koordinator for ME-fondet, ME-foreningens generalsekretær Olav Osland.

epost: gensek@me-foreningen.no

mobil: 950 87 202

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.