Ledig 50 % stilling som konsulent

Konsulenten vil rapportere til foreningens generalsekretær. Søkeren må være utadvendt og engasjert, ryddig og strukturert. Helsefaglig utdanning og tidligere erfaring fra organisasjonsarbeid er ønskelig.

 

Vi tilbyr en utfordrende jobb i et godt arbeidsmiljø med engasjerte og omsorgsfulle kollegaer, frivillige og et aktivt styre. Sammen skal dere fremme ME-saken i den offentlige diskusjonen og presentere våre faglige argumenter både skriftlig, muntlig og gjennom sosiale medier. Vi er åpne for å diskutere hva som skal være konsulentens  hovedansvar innenfor disse rammene.

 Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • helst helsefaglig utdanning, ønskelig med Bachelorgrad eller over
 • utadvendt og kan beherske stor kontaktflate
 • vant til å bruke sosiale medier
 • må være strukturert, fleksibel og ha god samarbeidsevne
 • beherske engelsk skriftlig og muntlig
 • må trives med pasienter og pårørende som skal møtes med omsorg og respekt

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inkludere arbeidsoppgaver innen faglig arbeid, organisasjonsarbeid og kommunikasjon, i tillegg til andre arbeidsoppgaver etter behov. Dette vil kunne inkludere oppgaver som:

 • bidra til å utvikle og styrke foreningens fagkompetanse
 • utvikle foreningens kontaktnett innen helsevesenet
 • informasjonsarbeid om ME ovenfor aktører som Nav, helsevesen, kommunene, skole, barnevern og politikere
 • informasjonsarbeid rettet mot foreningens medlemmer
 • direkte kontakt med medlemmer
 • oppfølging av fylkeslagenes likepersonarbeid og opparbeidelse av kompetanse i fylkeslagene
 • bidra med administrativt arbeid, samt andre forefallende oppgaver.

Opplysninger/kontaktpersoner:

Generalsekretær Olav Osland tel. 950 87 202

Søknad sendes pr. e-post til: kontor@me-foreningen.no

Lønnstinn ramme 42-45, 50 % stilling:

Søknadsfrist: 04.02. 2018

Tiltredelse: 1.mars

Norges Myalgisk Encefalopati-forening er en pasientorganisasjon for alle som har ME, og for andre interesserte som vil støtte ME-saken.

Foreningen arbeider både for å øke forståelsen av at ME er en fysisk sykdom som krever bio-medisinsk behandling og for å øke og forbedre tilbudet til ME-syke.

ME-foreningen har pr. i dag 4300 medlemmer, og en administrasjon bestående av en generalsekretær i 100 % stilling, en assisterende generalsekretær på frivillig basis, en regnskapsmedarbeider og en organisasjonskonsulent i 50 % stillinger. I tillegg har ME-foreningen er rekke andre frivillige, både sentralt og i fylkeslagene.

Foreningen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

ME-foreningen holder til sentralt i Oslo i Nedre Slottsgate 4.