Engelske teksting av videointervju med barnenevrolog Kristian Sommerfelt

The Norwegian ME Association has added English subtitles to a video interview with child neurologist Kristian Sommerfelt. In the interview he talks about cognitive challenges for children and adolescents with ME.

ME-foreningen har nå lagt på engelske undertekster på videointervjuet med barnenevrolog Kristian Sommerfelt. I intervjuet snakker han om kognitive utfordringer for barn og unge med ME.

Undertekstene vises hvis man velger teksting i menyfeltet under videovinduet.

Tusen takk for den frivillige innsatsen som har gjort tekstingen mulig.

Undertekstene vises hvis man velger teksting fra menylinjen under videovinduet.

To see the subtitles, choose the subtitles option from the menu field below the youtube video window.

Se flere av ME-foreningens videoer på foreningens videokanal.

Syns du dette intervjuet var interessant? Det finnes en rekke intervjuer og foredrag om ME på nett. ME-forenigen har samlet mange av disse videoene sli kat det skal være lett å finne fram.